Thứ Tư, 24/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Sáu, 1/10/2021 8:32'(GMT+7)

Triển khai hiệu quả các nghị quyết, quy định của TW về xây dựng Đảng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 30/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3/2021, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4/2021 tại 70 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong quý 3/2021, đặc biệt trong điều kiện khẩn trương, cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết qua các ý kiến phát biểu, các địa phương đều cơ bản đồng tình, thống nhất với 3 bài học kinh nghiệm, 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành tổ chức xây dựng Đảng cần triển khai trong quý 4/2021.

Trong số đó, có việc hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng; trọng tâm là hoàn thiện các sản phẩm Đề án “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trình Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); tiếp tục hoàn thiện 8 đề án dự kiến báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý 4/2021 đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) và các quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng…

Nhấn mạnh điểm quan trọng của Hội nghị là việc tổ chức quán triệt 11 văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng được ban hành từ đầu năm 2021 đến nay, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tổ chức triển khai, nghiên cứu kỹ lưỡng, cụ thể hóa các văn bản được quán triệt, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Từ nay đến cuối năm, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều văn bản, quy định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng như Đề án trình Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); đề án liên quan quản lý biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị gắn với việc xây dựng vị trí việc làm; quy hoạch cán bộ; phân cấp trong đào tạo lý luận chính trị; danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý từ Trung ương tới cơ sở…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh thời gian qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng. Điều này cần tiếp tục được biểu dương, khuyến khích, nhân rộng, đặc biệt cần đẩy mạnh việc khuyến khích các cán bộ có tư tưởng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị. Ban Tổ chức Trung ương sẽ sớm có văn bản hồi đáp các kiến nghị, đề xuất trên, bà Trương Thị Mai cho biết.

Trien khai hieu qua cac nghi quyet, quy dinh cua TW ve xay dung Dang hinh anh 2
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quý 3/2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng đến nhiều mặt công tác, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, lãnh đạo các cấp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là một số kết quả như đã tham mưu Bộ Chính trị nội dung trình Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao; tiếp tục hoàn thiện các đề án trình Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và tham mưu kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Toàn ngành tích cực triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao, điển hình là đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, làm cơ sở quan trọng để bảo đảm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và tham mưu Bộ Chính trị lần đầu tiên ban hành Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đến nay, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành 19/28 (đạt 67,85%) đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Chương trình công tác năm 2021; ban hành 9 Hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng để thực hiện thống nhất trong hệ thống chính trị.

Toàn ngành cũng tiếp tục đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm tiến độ, chất lượng. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất