Thứ Tư, 24/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Ba, 13/10/2020 16:49'(GMT+7)

Từng bước đưa Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực, và trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Quân khu V; lãnh đạo các vụ của các ban xây dựng Đảng Trung ương về dự Đại hội.

Về phía lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có: đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng 348 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 44.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Dự đại hội còn có các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; lãnh đạo các cơ quan, quân đội, trường học đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. Diễn văn nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, vượt lên khó khăn, thách thức, bám sát định hướng của Trung ương, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhưng cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Đại hội sẽ nghiêm túc kiểm điểm, đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm và những kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh, nhằm thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước”.

Tiếp đó, Đại hội nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội, do đồng chí Nguyễn Văn Ghi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình bày. Tất cả các đại biểu được triệu tập về dự đại hội đều đủ tư cách và tiêu chuẩn dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII trình Đại hội. Báo cáo đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Báo cáo nêu rõ: “Sau năm năm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, có 16/20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt. So với khu vực và cả nước, Khánh Hòa đang từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế và trung tâm du lịch lớn. Giai đoạn 2016 - 2020, quy mô GRDP của Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (trong đó, quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63), xếp thứ 4/14 tỉnh, thành phố thuộc vùng khu vực miền Trung (quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 4/14), xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Nam Trung bộ (quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 2/8, sau thành phố Đà Nẵng); GRDP bình quân đầu người xếp trong khoảng từ 14-17/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 3/14 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Nam Trung bộ; tiếp tục duy trì là một trong 16 tỉnh có đóng góp vào ngân sách Trung ương...

Cùng với những thành tựu đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm cùng nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, cụ thể: Đến năm 2025: Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Đến năm 2030: Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Đến năm 2045: Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại; thu nhập bình quân của người dân Khánh Hòa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Từng bước đưa Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực, và trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội  biểu dương những cố gắng, thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa trong nhiệm kỳ qua. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mục tiêu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã được quan tâm tích cực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, đưa tỉnh từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực, và trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương để rà soát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, mở ra định hướng phát triển mới cho thời kỳ mới với yêu cầu, mục tiêu cao hơn, giải pháp phù hợp hơn để tiếp tục đưa Khánh Hòa ngày càng phát triển. Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng và triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia làm cơ sở định hướng cho phát triển; tập trung phát triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao và kinh tế biển, song song với đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Tỉnh cần có giải pháp thực hiện mạnh mẽ và đột phá hơn nữa trong phát triển 3 vùng động lực là thành phố Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh và khu vực vịnh Vân Phong. Đồng thời, tỉnh cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp để cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, cung ứng và chất lượng nguồn lao động để đón những luồng đầu tư mới từ nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam. Tỉnh cần tập trung chỉ đạo và ưu tiên đầu tư để phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học  - công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển  kinh tế; đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để đảm bảo gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Khánh Hòa có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Do vậy, Khánh Hòa phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, đối với công tác xây dựng Đảng, với tinh thần quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tỉnh cần làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị. ng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ.


Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sẽ bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp và cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng được nghe 3 báo cáo tham luận và xem phóng sự “Khánh Hòa - niềm tin ngày mới”, do Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa thực hiện. Buổi chiều, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 14/10, diễn ra phiên Bế mạc Đại hội.

  Hồng Thu

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất