Thứ Tư, 26/6/2024
Tây Ninh
Thứ Tư, 14/11/2018 8:29'(GMT+7)

UBND Hoà Thành: Xem xét, thảo luận nhiều nội dung chuẩn bị trình HĐND huyện

Chủ tịch Nguyễn Nam Hưng phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Nguyễn Nam Hưng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu thảo luận cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Dự thảo Nghị quyết HĐND huyện về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Dự toán ngân sách Nhà nước và Tờ trình phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

Bên cạnh đó, đại biểu đóng góp ý kiến hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo năm 2018, gồm: Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước; kết quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cho ý kiến đóng góp các Dự thảo kế hoạch thực hiện năm 2019.

Đối với các dự thảo báo cáo của Thanh tra, Chi cục Thi hành án Dân sự và Công an huyện, đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ, kết quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thi hành án dân sự; công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Nam Hưng đề nghị, sau cuộc họp, lãnh đạo các ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về những ý kiến đóng góp của đại biểu, đánh giá lại các nội dung đã thảo luận để Văn phòng HĐND- UBND huyện tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo trình HĐND huyện tại kỳ họp sắp tới theo quy định./.

 

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất