"Hội Phụ nữ nhân quyền" hay "Trò rối" phá hoại đất nước

Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật - Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem: 37278
1 2