Đừng lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá

Nguồn: Truyền hình Quân đội nhân dân

Đã xem:11803

Video khác