Giá trị của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ nhận

Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật - Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:10325

Video khác