Nhận diện sự thật - Chiến thắng 30 4 1975 - Giá trị lịch sử không thể xuyên tạc

Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật/ Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:3563

Video khác