Phi chính trị hóa quân đội - Một thủ đoạn nguy hiểm trong chiến lược diễn biến hòa bình

Nguồn: Chương trình Nhận diện Sự thật - Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:22894

Video khác