Phủ nhận thành tựu quyền dân sự, chính trị ở Việt Nam là dụng ý xấu

Nguồn: Chương trình Nhận diện Sự thật - Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:8669

Video khác