Thứ Bảy, 20/4/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 21/3/2024 20:0'(GMT+7)

Xây dựng 'xã hội học tập' cho đoàn viên, thanh niên trên nền tảng số

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ký kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ký kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Theo Chương trình, giai đoạn 2024 - 2030, hai bên sẽ tăng cường phối hợp triển khai 6 nội dung trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý có việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời cho đoàn viên, thanh niên trên các nền tảng số. Các cấp bộ Đoàn và Hội Khuyến học Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện mô hình học tập trong các cơ quan, đơn vị; vận động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài; phát hiện, biểu dương, khen thưởng và phối hợp trao học bổng...

Cụ thể, Trung ương Đoàn sẽ xây dựng các cơ quan, đơn vị, tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trở thành “Đơn vị học tập”; mỗi đoàn viên, thanh niên trong toàn Đoàn trở thành “Công dân học tập”, làm nòng cốt trong xây dựng gia đình, dòng họ mình thành “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”.

Trung ương Đoàn cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy học tập suốt đời trong tuổi trẻ cả nước; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo hình thức hiện đại về học tập suốt đời; lan tỏa những tấm gương đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, nhà giáo tiêu biểu.

Hội Khuyến học Việt Nam tuyên truyền và thực hiện các nội dung có liên quan trong “Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030” và phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Đồng thời, Hội cung cấp các tài liệu cập nhật, hỗ trợ biên soạn tài liệu về học tập suốt đời cho đoàn viên, thanh niên; hướng dẫn thực hiện tiêu chí “Công dân học tập”; phối hợp biểu dương kịp thời đối với các cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập.

Tại Lễ ký kết, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, kỹ thuật, internet phát triển rất nhanh, mỗi người cần chủ động hội nhập, trang bị tri thức đa dạng, phong phú. Việc học tập suốt đời của mỗi cá nhân rất cần thiết. Chương trình ký kết phối hợp của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Trung ương Đoàn nhằm đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, tổ chức Đoàn các cấp luôn xác định việc góp phần xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ rất quan trọng. Trung ương Đoàn có nhiều giải thưởng khác nhau, hướng đến nhiều đối tượng, lĩnh vực, song những điển hình được tuyên dương đều là hiện thân của sự tự học.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn bày tỏ tin tưởng, với 6 nhóm nội dung phối hợp giữa hai đơn vị, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm học tập thường xuyên, suốt đời. Các bạn trẻ sẽ tận dụng mọi cơ hội để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ, phát triển tài năng tối ưu nhằm thích ứng với sự biến đổi không ngừng của khoa học - công nghệ và quá trình toàn cầu hóa, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước./.

TTXVN
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất