Thứ Năm, 13/6/2024
Kinh tế
Thứ Ba, 7/6/2022 14:44'(GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cam kết bố trí đủ nguồn lực dành cho dự án đường Hồ Chí Minh và các dự án dang dở giai đoạn 2011-2020.

Bộ trưởng Nguyễn VănThể giải trình trước Quốc hội.

Bộ trưởng Nguyễn VănThể giải trình trước Quốc hội.

“Tôi cũng khẳng định Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, các địa phương rất quan tâm, người dân rất quan tâm, nhưng lý do chính đáng là nguồn lực của chúng ta rất hạn chế mà nhu cầu rất lớn, do đó một số đoạn tuyến triển khai chậm”, Bộ trưởng Thể giải trình trước Quốc hội.

Tuy vậy, Bộ trưởng cũng khẳng định là trách nhiệm chính vẫn là Bộ Giao thông - Vận tải và một số bộ, ngành có liên quan trong công tác tham mưu với Chính phủ, tham mưu với Quốc hội để chúng ta rà soát, bố trí vốn. Dù trong một chừng mực nào đó, ông cũng đồng ý với một đại biểu Quốc hội đã phải biểu là công tác giám sát của Quốc hội cũng có một phần trách nhiệm.

“Tóm lại, về nguyên nhân và trách nhiệm, chúng tôi cũng khẳng định là Bộ Giao thông - Vận tải vẫn là cơ quan tham mưu chính nên chúng tôi cũng chịu trách nhiệm và Chính phủ cũng đã rút kinh nghiệm của những bài học này cho những dự án trọng điểm quốc gia hiện nay và giai đoạn sắp tới. Cũng xin báo cáo Quốc hội, các vị là yên tâm, các cao tốc hiện nay thực hiện Luật Đầu tư công, chúng ta đã bố trí đủ nguồn lực, chứ không phải như giai đoạn trước đây chúng ta bố trí theo khả năng, theo giai đoạn. Do đó những dự án hiện nay đủ vốn chúng ta mới triển khai”, Bộ trưởng Thể giải trình

Đây cũng chính là lý do ông tin rằng, giai đoạn sắp tới của đường Hồ Chí Minh nói riêng và các dự án nói chung sẽ thực hiện được tốt.

Hiện nay, 2 đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận đi qua các địa phương đã được bố trí là 4.450 tỷ đồng, sẽ quyết liệt triển khai để hoàn thành trước năm 2025.

Riêng đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến, Chính phủ cũng đã chỉ đạo lập hồ sơ ngay trong năm 2022 và tranh thủ các nguồn lực để đầu tư.

Để có được 4.500 tỷ đồng này, Bộ trưởng giải trình, các Ủy ban đã rà soát rất kỹ, nguồn vốn này là nguồn vốn thực sự, bởi vì đây là phần dự phòng khối lượng mà khối lượng thì Bộ Giao thông - Vận tải đã làm xong các phần kết cấu nền dưới. Còn riêng dự phòng trượt giá, chúng tôi vẫn giữ lại cho các dự án. Do đó, chúng ta không sợ các dự án thiếu tiền để không hoàn thành và cũng không sợ tiền này không có”. “Do đó, 4.450 tỷ đồng này chắc chắn là có”, Bộ trưởng nói.

Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đã hoàn thiện 66 km. Ảnh: H. Anh

Còn đoạn Cổ Tiết - Bến Nhất, trong quy hoạch đây là đoạn đường cao tốc, nên Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt tập trung lập dự án trong năm 2022, cân đối để bố trí và báo cáo Quốc hội. Bộ trưởng hy vọng năm 2023 nếu có điều kiện sẽ khởi công luôn theo đường cao tốc để dự án đảm bảo tính bền vững và phù hợp với quy hoạch phát triển đường cao tốc, chứ không phải khởi công đường 2 làn xe như cũ.

“Rất mong các bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng với ngành giao thông sẽ cố gắng triển khai 2 đoạn này hoàn thành trước năm 2025. Nếu thu xếp được thì đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến cũng cố gắng kết thúc trước năm 2025 để đến năm 2026 tổng kết lại đường Hồ Chí Minh sẽ đi từ Pác Bó đến Cà Mau và nhiều đoạn là đường cao tốc”, Bộ trưởng Thể báo cáo trước Quốc hội.

Lên quan đến ý kiến của các đại biểu về việc nghiên cứu để đầu tư đường Hồ Chí Minh theo đúng quy hoạch, Bộ trưởng cho biết dự kiến báo cáo Chính phủ, Quốc hội xây dựng một kế hoạch để trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung nguồn lực cho đường Hồ Chí Minh, nhất là những đoạn có quy hoạch cao tốc để nâng cấp, còn những đoạn đường còn lại bố trí kinh phí để nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu.

“Chúng tôi tiếp thu ý kiến của các đại biểu, sẽ quan tâm đặc biệt đến những con đường ngang kết nối đường cao tốc, kết nối đường Hồ Chí Minh với các trục lộ khác để phát huy đồng bộ”, Bộ trưởng cam kết.

Chủ trương xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh đã được Quốc hội khóa XI thông qua từ năm 2004 với mục tiêu đến năm 2010 nối thông đường từ Pác Bó đến Đất Mũi với quy mô 2 làn xe.

Năm 2013, Quốc hội khóa XIII đánh giá: "Bên cạnh những kết quả đạt được, Quốc hội nhận thấy việc thực hiện công trình chưa bảo đảm tiến độ”. Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 66 điều chỉnh đến năm 2020 hoàn thành các dự án thành phần như phụ lục 3 kèm theo để nối thông toàn tuyến từ Pác Bó, Cao Bằng đến Đất Mũi Cà Mau với quy mô 2 làn xe.
Nhưng đến nay, sau gần 9 năm kể từ Nghị quyết số 66 và đã quá 2 năm, còn 3 dự án thành phần dài khoảng 171 km chưa được triển khai đầu tư./.

Thanh Hùng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất