Thứ Năm, 20/6/2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Hai, 2/8/2021 14:45'(GMT+7)

Các phương tiện lưu thông có giấy nhận diện có mã QR được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 15/8

Mẫu đăng ký giấy nhận diện phương tiện dành cho xe vận chuyển chuyên gia

Mẫu đăng ký giấy nhận diện phương tiện dành cho xe vận chuyển chuyên gia

Theo đó, Sở GTVT TPHCM cho biết với các trường hợp đã được cấp Giấy nhận diện có mã QR như sau:

Đối với phương tiện vận tải hàng hóa có giấy nhận diện được các Sở GTVT (phê duyệt) thông qua phần mềm “luongxanh.drvn.gov.vn” của Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục sử dụng để đi, đến, đi qua các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với giấy nhận diện có mã QR được cấp thông qua phần mềm của Sở GTVT TP.HCM (thông qua các cơ quan, đơn vị đầu mối): Tiếp tục sử dụng (được tự động gia hạn) đến hết ngày 15/8.

Trường hợp có thay đổi các nội dung trong giấy nhận diện như lộ trình, loại hàng hóa vận chuyển, thay đổi người lái xe,... hoặc không có nhu cầu sử dụng, thì phải đăng ký lại trên phần mềm “luongxanh.drvn.gov.vn”; Hoặc thông báo đến Sở GTVT TPHCM nếu cấp từ phần mềm của Sở GTVT TPHCM để điều chỉnh hoặc chấm dứt hiệu lực của giấy nhận diện có mã QR đã được cấp.

Đối với các phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia: Các phương tiện vận tải đã được cấp giấy nhận diện có mã QR thông qua phần mềm “luongxanh.drvn.gov.vn” hết hiệu lực từ ngày 1/8 và không được gia hạn theo Công văn số 5354 ngày 30/7 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

Các phương tiện vận chuyển đã được cấp giấy nhận diện có mã QR từ phần mềm của Sở GTVT TPHCM (thông qua các cơ quan, đơn vị đầu mối): Sở GTVT đã chủ động rà soát và chỉ cấp lại giấy nhận diện có mã QR, theo mẫu mới (phụ lục đính kèm) cho các phương tiện vận tải đủ điều kiện hoạt động, theo quy định của UBND TPHCM.

Sở GTVT TPHCM cho biết việc đăng ký, cấp mới giấy nhận diện có mã QR đối với phương tiện vận tải hàng hóa như sau: Đăng ký cấp giấy nhận diện có mã QR thông qua phần mềm “luongxanh.drvn.gov.vn” của Tổng cục đường bộ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Sở cũng tiếp nhận từ các đơn vị đầu mối theo hướng dẫn tại Công văn số 8007/SGTVT-KT về tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông vào TP hoặc lưu thông qua TPHCM. Các thông tin chi tiết đã được đăng tải cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT TPHCM./.

MH

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất