Thứ Sáu, 19/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 11/7/2024 14:35'(GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát biểu chỉ đạo và có lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; lãnh đạo tổ chức kiểm toán các nước; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội; đại diện các thế hệ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm toán Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Kiểm toán Nhà nước.

Ngăn chặn và xử lý nhiều sai phạm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Công cuộc đổi mới của đất nước ta gần 40 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp, góp phần làm cho "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Đạt được những kết quả trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ và các cấp chính quyền; sự đổi mới phù hợp, đúng đắn về nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; sự ủng hộ của nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, của cộng đồng doanh nghiệp; sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế và trong đó có đóng góp tích cực của ngành Kiểm toán Nhà nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã hiến định: “Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”.

Bày tỏ vui mừng về chặng đường phát triển 30 năm qua của ngành, Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ khi thành lập đến nay, thông qua các hoạt động kiểm toán đã góp phần tiết kiệm chi hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, ngăn chặn và xử lý nhiều sai phạm; hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Kiểm toán Nhà nước đã luôn bám sát hoạt động của Quốc hội và công tác điều hành, quản lý kinh tế - xã hội của đất nước; giúp Quốc hội có nguồn thông tin, dữ liệu tin cậy để phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương hằng năm; giúp cho hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được hiệu quả hơn. Thông qua hoạt động kiểm toán đã phát hiện những bất cập trong quy định, chính sách, có những kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách về tài chính công, tài sản công. Đồng thời qua kiểm toán, hỗ trợ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương trong quản lý, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Trên chặng đường phát triển, Kiểm toán Nhà nước đã không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao và Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á. Đặc biệt, việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á 14, năm 2018 và giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2018 - 2021 đã đưa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam lên vị thế mới trong hoạt động hợp tác quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao về sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật của Kiểm toán Nhà nước đã đạt được trong thời gian qua.

Phải công tâm, khách quan

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong thời gian tới, tình hình quốc tế có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chỉ đạo quản lý, điều hành của Chính phủ về ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa, tiền tệ; lựa chọn và tập trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

“Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính: Ngành Kiểm toán phải “luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai thuộc bài”, thực sự am hiểu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán Nhà nước để đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan; tổ chức và hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại; xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, giám sát tài chính công, tài sản công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; củng cố, xây dựng toàn ngành Kiểm toán đoàn kết, vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước; củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của Kiểm toán Nhà nước trong hệ thống các cơ quan nhà nước Việt Nam và trong hệ thống các cơ quan kiểm toán quốc tế.

“Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của ngành 30 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng với quyết tâm mới, nỗ lực mới, động lực mới, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động Kiểm toán Nhà nước tiếp tục chung sức, đồng lòng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích hơn nữa, vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế, uy tín trong nước và quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Kiến nghị xử lý tài chính trên 740 nghìn tỷ đồng

Chú thích ảnh
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Trước đó, trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu rõ: Ngày 11/7/1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70-CP thành lập Kiểm toán Nhà nước. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên có giá trị như một tuyên ngôn khai sinh ra Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành, với phương châm “Chuyên nghiệp - Liêm chính - Hội nhập”, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều đổi mới và ngày càng đi vào chiều sâu. Kiểm toán Nhà nước đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò là công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Từ khi thành lập đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính trên 740 nghìn tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ hơn 2.200 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý có nội dung không phù hợp quy định của Nhà nước và thực tiễn, kịp thời khắc phục “lỗ hổng” về cơ chế, chính sách, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Trong giai đoạn tới, toàn ngành sẽ tiếp tục kiên định với phương châm hành động “Chất lượng và đạo đức công vụ” nhằm đạt mục tiêu “Chất lượng, chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa”, đảm bảo thực hiện trách nhiệm “vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững”. Trong tương lai xa hơn, tầm nhìn phát triển Kiểm toán Nhà nước phải gắn chặt với các yêu cầu mới của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu đưa nước ta đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước mong muốn và kỳ vọng sẽ có sự phát triển đột phá để phấn đấu trở thành: Cơ quan kiểm toán tối cao việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực; nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quản lý điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phan Phương (TTXVN)
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất