Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 23/2/2021 10:14'(GMT+7)

Đà Nẵng: Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị gia tăng lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng, tình hình Biển Đông, vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dân chủ, nhân quyền, sử dụng hàng trăm website, blog, mạng xã hội tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên không gian mạng.

Hành vi, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phản động là lợi dụng các trang mạng xã hội để chuyển tải, đăng những tin, bài, hình ảnh vu khống, xuyên tạc đã được chúng dàn dựng có chủ ý, nhằm “tung hỏa mù” cho người đọc, xem không thể nhận diện rõ những nội dung xấu, độc, phục vụ cho ý đồ, động cơ chống phá, phản động, nhằm hạ thấp vai trò của cấp ủy, chính quyền, của Đảng và Nhà nước ta.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã kịp thời chỉ đạo kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng đấu tranh; đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ban Tuyên giáo Thành ủy với vai trò là cơ quan nòng cốt, chuyên trách đã chủ động, kịp thời phối hợp tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp;  củng cố và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo theo đúng quy định. 

Bên cạnh việc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức định kỳ giao ban báo chí, chú trọng tính tương tác, đối thoại thông qua việc mời lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin về những vấn đề quan trọng, vụ việc nhạy cảm để rút kinh nghiệm. Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức, phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt ban chỉ đạo 35 các cấp.

Hiện nay, mỗi cơ quan, đơn vị có từ 5-10 đồng chí (có cán bộ chủ trì) làm nòng cốt cho việc phát hiện, đấu tranh trên không gian mạng. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên chia sẻ thông tin tích cực, gương “người tốt, việc tốt” trên mạng xã hội. Cùng với hoạt động tích cực của trang facebook “Đà Nẵng Tươi Đẹp” do Ban Tuyên giáo Thành ủy quản lý, vận hành, 100% cơ quan, đơn vị xây dựng trang diễn đàn công khai để thông tin, tuyên truyền hàng ngàn thông tin về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa địa phương, tình hình quốc phòng an ninh,... nhằm định hướng dư luận trên không gian mạng, tạo được sức lan tỏa với lượt tương tác cao, góp phần thực hiện những biện pháp giải quyết ổn định, không để hình thành các luồng dư luận xấu, điểm nóng về an ninh tư tưởng, tụ tập đông người.

Đồng thời, các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố và Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo đã đẩy mạnh thông tin tích cực về thành tựu đất nước, thành phố; tập trung các sự kiện chính trị lớn, vấn đề dư luận quan tâm, vụ việc phức tạp, nổi cộm, nhất là công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, tình hình Biển Đông, các vụ án tham nhũng lớn, vấn đề ô nhiễm môi trường… trên địa bàn thành phố và cả nước.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của thành phố Đà Nẵng luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng thực hiện. Công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng về các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về lĩnh vực an ninh - quốc phòng được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”"; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Trên cơ sở đó, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35; xây dựng lực lượng đấu tranh trên không gian mạng - “Lực lượng 47”; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị với việc lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động của lực lượng này. Lực lượng vũ trang thành phố và các sở, ngành liên quan đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các binh chủng, cơ quan chức năng, thực hiện đồng bộ các giải pháp pháp lý, kỹ thuật trong đấu tranh, gỡ bỏ, ngăn chặn tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về mạng Internet, mạng xã hội, chủ động phát hiện sớm để đấu tranh với các thông tin tiêu cực, xấu độc, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật An ninh mạng…

Có thể khẳng định, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác chính trị tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề dư luận, cử tri quan tâm; chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớn Nhân dân, sự thống nhất trong Đảng, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm lợi ích, an ninh - chính trị, phân hóa đối tượng; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố đã có những bước chuyển rõ rệt, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Thái Hà
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất