Chủ Nhật, 23/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Hai, 10/5/2021 14:27'(GMT+7)

Đạt trên 25 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID đến cuối năm 2021

Tập huấn triển khai ứng dụng VssID tại Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

Tập huấn triển khai ứng dụng VssID tại Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cấp uỷ Đảng và tổ chức đoàn thể đơn vị tập trung tối đa nguồn lực tổ chức thực hiện việc tiếp nhận đăng ký và phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử cá nhân do cơ quan BHXH các cấp thực hiện tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc do người tham gia trực tiếp thực hiện tại cơ quan BHXH giúp người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được tiếp cận và sử dụng ứng dụng, đồng thời, đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng.

Tổ chức các đợt thông tin, tuyên truyền thường xuyên và cao điểm về mục đích, ý nghĩa tiện ích của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên các phương tiện thông tin đại chúng trên phạm vi cả nước.

Tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ hiệu quả với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tổ chức thực hiện và kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Chủ động đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả để hoàn thành sớm các chỉ tiêu đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Tiếp tục phát triển, xây dựng và hoàn thiện các chức năng mới trên VssID phù hợp với nhu cầu khai thác, sử dụng của người tham gia.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung; chuẩn hoá thông tin từng nhóm đối tượng trước khi triển khai; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị và người tham gia trong quá trình tổ chức thực hiện; những việc phức tạp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết.

Đặc biệt, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua triển khai ứng dụng VssID.

Căn cứ vào nội dung thi đua do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố chủ động rà soát tiến độ triển khai thực hiện, kêu gọi công chức, viên chức, người lao động hăng hái, nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo thi đua đạt kết quả cao nhất và hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất./.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất