Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 14/2/2023 13:54'(GMT+7)

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Cẩm Đào cho biết, năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của các dân tộc tỉnh Sóc Trăng”. Qua một năm triển khai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; lồng ghép nội dung Chuyên đề vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, đồng thời khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của các dân tộc trong tỉnh.

Năm 2022 có 22/23 chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy thực hiện đạt và vượt; tăng trưởng kinh tế đạt 7,71% (là năm tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 đến nay). Tỉnh tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đây là sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2023, tỉnh tiếp tục thực hiện Chuyên đề “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chuyên đề có ý nghĩa rất thiết thực đối với quá trình vận dụng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự phát triển của tỉnh để thực hiện trong toàn Đảng bộ. Chuyên đề cung cấp một số nội dung cơ bản và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ; tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, thực hiện hiệu quả nội dung Chuyên đề 2023.

Đặc biệt xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2023 gắn với triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chú trọng chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân. Tỉnh thực hiện tốt phương châm “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm - Xây dựng Đảng là then chốt - Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần - Đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày nội dung về “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và một số nội dung cơ bản về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ, chỉ tiêu được đề ra trong văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất