Thứ Sáu, 14/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Hai, 30/10/2023 9:22'(GMT+7)

Đề xuất bỏ cách tính trợ cấp bảo hiểm xã hội gắn với mức lương cơ sở

Giải quyết chế bộ bảo hiểm cho người lao động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải quyết chế bộ bảo hiểm cho người lao động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định nhiều khoản trợ cấp gắn với mức lương cơ sở như: Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất hằng tháng...

Trong khi đó, theo định hướng cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, chính sách tiền lương mới sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Dự  kiến, lộ trình cải cách tiền lương sẽ bắt đầu từ 1/7/2024. Do đó, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi trình Quốc hội lấy ý kiến trong kỳ họp thứ 6 đã đưa ra những điều chỉnh về việc quy định các mức trợ cấp gắn với mức lương cơ sở.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, để vừa không gây xáo trộn về mức hưởng các chế độ so với quy định hiện hành đồng thời vừa phù hợp với định hướng cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, bảo đảm thuận lợi trong quá trình thực hiện, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi điều chỉnh các trợ cấp gắn với mức lương cơ sở theo hướng quy định bằng số tiền cụ thể (bằng với mức tuyệt đối của hiện hành).

Trong dự thảo, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 540.000 đồng thay vì bằng 30% mức lương cơ sở như quy định hiện hành. Mức trợ cấp một lần khi sinh con, nhận nuôi con nuôi cho mỗi con được quy định là 3.600.000 đồng thay vì bằng 2 tháng lương cơ sở.

Dự thảo cũng quy định mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân là 900.000 đồng thay vì 50% mức lương cơ sở như quy định hiện hành; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng là 1.260.000 đồng thay vì bằng 70% mức lương cơ sở.

Về việc điều chỉnh các mức trợ cấp, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất sẽ được thực hiện khi Chính phủ  điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội./.

Hồng Kiều 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất