Thứ Ba, 25/6/2024
Ủy ban an toàn giao thông
Thứ Hai, 30/5/2022 9:38'(GMT+7)

Đến hết tháng 5, Bộ GTVT đã giải ngân 15.080 tỷ đồng, đạt 34,9% kế hoạch

Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Phúc Nguyễn

Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Phúc Nguyễn

Theo Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, đến thời điểm này, Bộ GTVT đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án với tổng số 45.343 tỷ đồng, đạt 90,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn còn lại sẽ được giao khi các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt dự án đầu tư, dự kiến vào ngày 30-6. Từ nay đến cuối năm, khối lượng giải ngân của Bộ GTVT còn hơn 35.000 tỷ đồng, bình quân 5.000 tỷ đồng/tháng. Để đáp ứng yêu cầu, bộ trưởng yêu cầu các đơn vị lên kế hoạch giải ngân sớm, không để tập trung vào cuối năm.

Với kết quả giải ngân 5 tháng đầu năm 2022 của ngành GTVT đạt mức cao so với bình quân chung cả nước. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Bộ GTVT đã thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho các chủ đầu tư, Ban QLDA, đồng thời phân định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cũng như các chế tài xử lý.

Nhờ vậy, công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được thực hiện tốt hơn, chất lượng cao hơn, đảm bảo tiến độ yêu cầu, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Để nâng cao chất lượng và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Các chủ đầu tư, Ban QLDA quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và nhiệm vụ được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Từ nay đến cuối năm, khối lượng giải ngân còn hơn 35.000 tỷ đồng, bình quân giải ngân 5.000 tỷ đồng/tháng. 

Cũng theo Bộ GTVT, từ nay đến cuối năm, khối lượng giải ngân còn hơn 35.000 tỷ đồng, bình quân giải ngân 5.000 tỷ đồng/tháng. Chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu, các ban quản lý dự án/chủ đầu tư cần tập trung xác định nhu cầu giải ngân ở dự án nào, chủ đầu tư nào. Tổng hợp lại kế hoạch giải ngân từng tháng, từng dự án, không để tập trung vào cuối năm, bước vào mùa mưa, việc giải ngân sẽ rất khó khăn.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA ngay sau khi được giao nhiệm vụ quản lý các cương trình, dự án có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết cho từng chương trình, dự án, từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng.

Kế hoạch thực hiện phải gắn với kế hoạch giải ngân, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ yêu cầu, có dự phòng cho các yếu tố bất lợi như điều kiện thời tiết, tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, việc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bộ GTVT cũng yêu cầu thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn sử dụng nguồn vốn trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.

Đối với các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA, thực hiện đấu thầu theo quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ, trong quá trình thực hiện, cần đề xuất nhà tài trợ ưu tiên áp dụng đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật./.

Thanh Tùng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất