Thứ Ba, 23/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 7/4/2022 17:0'(GMT+7)

Điện Biên: Tiếp tục triển khai Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh: Kim Sơn)

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh: Kim Sơn)

Dự và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là: Kết luận số 21-CT/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-CT/TW; Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Việc thực hiện Kết luận số 01-CT/TW, Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021, chuyên đề năm 2022 gắn với các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và đã đạt được những kết quả tích cực.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 15 Nghị quyết chuyên đề thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phân công rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện, đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên để thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo thích ứng linh hoạt; chú trọng nâng cao chất lượng báo cáo viên; kịp thời cung cấp tài liệu tới người học và các cơ quan tư tưởng văn hóa để tuyên truyền, phổ biến. Tập trung quán triệt, làm rõ quan điểm, mục tiêu, điểm mới, nhiệm vụ, giải pháp, nội dung cơ bản các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng và kế hoạch thực hiện của cấp ủy cấp trên, chương trình hành động của cấp ủy cùng cấp…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và một số vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng gắn với nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực cụ thể. Từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương... Trong đó, tập trung vào một số vấn đề kinh tế - xã hội; sự phối hợp, quản lý báo chí trên địa bàn; công tác tuyên truyền về Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; sự phối hợp giữa địa phương với các cơ quan báo chí; tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết phù hợp với vùng đồng bào dân tộc; tuyên truyền đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng…

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Báo Điện Biên)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Báo Điện Biên)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của Điện Biên trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, hoàn thiện báo cáo mang tính toàn diện, thể hiện rõ nét những nội dung đã làm được trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng của tỉnh. Trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 01-CT/TW. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tăng cường chỉ đạo định hướng, quản lý hoạt động báo chí xuất bản, tạo điều kiện cho báo chí phát triển, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Văn hóa toàn quốc và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quan tâm tới công tác dự báo tình hình, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…/.

Giao Tuyến

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất