Thứ Năm, 20/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Bảy, 11/12/2021 13:57'(GMT+7)

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Về phía Lâm Đồng, tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương có các đồng chí: Trần Đức Quận, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Bùi Thắng, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm S, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong khối khoa giáo, binh chủng tuyên truyền… 

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Năm 2021, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lâm Đồng đặc biệt quan tâm đến công tác Tuyên giáo; chú lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực: Tỉnh ủy đã ban hành các Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức cổ động trực quan. Đồng thời, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền học tập và tổ chức thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Qua đó, công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc và đảm bảo yêu cầu đề ra.

Đến tháng 10/2021, tỉnh đã hoàn thành viêc tổ chức học tập trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, chức sắc tôn giáo… (tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 98,6%).

Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung theo tinh tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khoá.  100% các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh được học tập và quán triệt Kết luận 01-KL/TW trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 18 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó có những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, Tỉnh uỷ Lâm Đồng tiếp tục chú trong biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Tại Hội nghị sơ kết 05 năm thưc hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã có 23 tập thể, 12 hộ gia đình và 33 cá nhân được nhận Bằng ken của UBND tỉnh về thành tích xuât ssacws trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh (giia đoạn 2016-2021)..

Đồng thời, trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp tài liệu, đề cương tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước (đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026) và quốc tế, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ động nắm tình hình dư luận xã hội. Tăng cường chỉ đạo, định hướng thông tin trên mạng internet và các loại hình truyền thông khác; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; ký kết kế hoạch hợp tác tuyên truyền giữa Tạp chí Cộng sản với Tỉnh ủy Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025… 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tham mưu thực hiện nhiều cách làm mới, phù hợp với tỉnh hình thực tuễn, điển hình như: xây dựng cổng thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trên môi truờng mạng internet, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó nguời sử dụng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin; chỉ đạo Hội Nhà báo tỉnh xây dựng và phát thử nghiệm một số video clip trên Chương trình Diễn đàn 216 đề đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh hàng tuần trên mạng Internet bắt đầu từ 10h00’ ngày 03/5/2021 đến 9h30’ ngày 02/8/2021 (13 tuần thi) để tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Sau 13 tuần diễn ra cuộc thi, có 432.233 lượt người tham gia, trung bình mỗi tuần có 33.248 lượt người tham gia th; Tổ chức khảo sát , điều tra online với đối tượng là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thu về 16.501 phiếu khảo sát. Qua xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm xử lý thống kê SPSS 20 đã cho kết quả người dân đánh giá rất cao (hài lòng và rất hài lòng đạt trên 90%) tính hiệu quả, kịp thời và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong phòng chống dịch Covid-19.

Có thể nói, vượt qua những khó khăn, thử thách, công tác Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng trong năm 2021 đã đạt nhiều kết qủa quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng dương; lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Đên hết năm 2021, thu ngân sách sẽ đạt khoảng 10.620 tỷ, đặc biệt thuế, phí sẽ tăng khoảng 114,4% dự toán địa phương, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội, thực hiện chính sách cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả; quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; có chính sách, phương án phù hợp hỗ trợ giáo viên, học sinh, sinh viên trong dạy và học trực tuyến. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đạt kết quả khá tốt (đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 1,02%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc còn 3,08%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt đã chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Vĩnh)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện một số sở, ngành tỉnh Lâm Đồng đã trao đổi, thảo luận về những nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo để làm sâu sắc thêm kết quả đạt được cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua. Góp phần thực hiện hiệu quả hơn công tác Tuyên giáo của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua để có những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trong việc chú trọng đổi mới hoạt động công tác Tuyên giáo, nhiều cách làn mới, sáng tạo đã được thực hiện, tạo nên bức tranh chung, sinh động của toàn ngành. Đồng chí Lê Hải Bình đề nghị, thời gian tới Lâm Đồng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các bài viết, bài nói chuyện của Tổng Bí thư, tạo thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác nắm bắt dư luận tạo được đồng thuận xã hội và sự ủng hộ của người dân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả trong công tác định hướng, tuyên truyền; phát huy vai trò của các cơ quan báo Đảng để xứng đáng là lực lượng chủ công trên mặt trận báo chí truyền thông; chủ động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Đối với kiến nghị của các sở, ngành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Vụ chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, định hướng kịp thời. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ đồng hành nhằm hỗ trợ, hợp tác, phối hợp để Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng lãnh đạo, chỉ đạo công tác trên các lĩnh vực của tỉnh; đồng hành trong việc lan tỏa, quảng bá thế mạnh của Đà Lạt - Lâm Đồng cũng như đấu tranh với các thông tin không chính xác của báo chí về địa phương… 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hải Bình và các thành viên Đoàn Công tác, đồng chí Trần Đức Quận, UV BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn những định hướng, gợi mở những vấn đề khá sát với tình hình địa phương của Đoàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng: những chia sẻ, định hướng trong công tác Tuyên giáo của Đoàn sẽ góp phần giúp Tỉnh ủy thực hiện tốt hơn công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ chú trọng hơn nữa các hoạt động công tác Tuyên giáo, đẩy mạnh công tác định hướng, tuyên truyền, nhất là an sinh xã hội, an dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Qua đó, tạo được niềm tin và đồng thuận của người dân, tạo sự thống nhất chung trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh... 

Hồng Vĩnh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất