Thứ Hai, 15/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 13/6/2024 22:53'(GMT+7)

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Thành Dương/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Thành Dương/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn Việt Nam tại cuộc hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Thành Dương/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn Việt Nam tại cuộc hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Thành Dương/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Thành Dương/PV TTXVN tại Trung Quốc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Thành Dương/PV TTXVN tại Trung Quốc

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thành Dương/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thành Dương/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa  và Đoàn hội đàm với với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 13/6. Ảnh: Thành Dương/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn hội đàm với với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 13/6. Ảnh: Thành Dương/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn hội đàm với với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 13/6. Ảnh: Thành Dương/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn hội đàm với với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 13/6. Ảnh: Thành Dương/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn hội đàm với với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 13/6. Ảnh: Thành Dương/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn hội đàm với với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 13/6. Ảnh: Thành Dương/TTXVN

Chiều 11/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Thành Dương/PV TTXVN tại Trung Quốc

Chiều 11/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Thành Dương/PV TTXVN tại Trung Quốc

Chiều 11/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Thành Dương - PV TTXVN tại Trung Quốc)

Chiều 11/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Thành Dương - PV TTXVN tại Trung Quốc)

Sáng 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Nhà triển lãm lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thành Dương/PV TTXVN tại Trung Quốc

Sáng 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Nhà triển lãm lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thành Dương/PV TTXVN tại Trung Quốc

Sáng 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Thành Dương - PV TTXVN tại Trung Quốc)

Sáng 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Thành Dương - PV TTXVN tại Trung Quốc)

Chiều 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Chiều 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Chiều 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Chiều 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Chiều 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Chiều 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Chiều 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Chiều 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Chiều 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Chiều 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Chiều 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và tọa đàm với đồng chí Thận Hải Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Tổng Giám đốc kiêm Tổng Biên tập CMG. (Ảnh: Thành Dương - PV TTXVN tại Trung Quốc)

Chiều 12/6, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và tọa đàm với đồng chí Thận Hải Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Tổng Giám đốc kiêm Tổng Biên tập CMG. (Ảnh: Thành Dương - PV TTXVN tại Trung Quốc)

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Mới nhất

Liên kết website