Thứ Năm, 25/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 8/8/2022 17:4'(GMT+7)

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Đỗ Hiền)

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Đỗ Hiền)

Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai nêu rõ, sau hơn 1,5 năm thực hiện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đảm bảo nghiêm túc, khoa học, chất lượng; từ tháng 3/2021 đến tháng 7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức tổng số 688 hội nghị, trong đó có hình thức trực tuyến với 577 điểm cầu và sự tham gia học tập, nghiên cứu của trên 118.000 cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi, vấn đề mới, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết; biên soạn và phát hành 5.000 cuốn “Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và hàng trăm nghìn tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền khác. Điểm nổi bật là Lào Cai đã ứng dụng công nghệ số vào phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết. Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa yêu cầu đổi mới của Tỉnh ủy và là điểm nhấn trong nhiệm kỳ này nhằm đổi mới, đưa nội dung nghị quyết của Đảng nhanh chóng thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức Hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức sân khấu hóa. Đây là năm đầu tiên Lào Cai chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc nội dung này ở tất cả các đảng bộ. Chỉ đạo tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh về chủ đề tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 thu hút 284 báo cáo viên tham gia. Lần đầu tiên thí sinh của Lào Cai đoạt giải Nhì vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc. Lào Cai là tỉnh duy nhất thực hiện mô hình Tuyên vận tại các xã, phường, thị trấn và các tố dân phố, thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 152 ban tuyên vận, trên 1.536 tổ tuyên vận với 1.707 cán bộ tuyên vận cấp xã và 4.068 tuyên truyền viên tại thôn, tổ dân phố. Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện. Tham mưu chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết...

Tại Hội nghị, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề về: công tác học tập, quán triệt khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác quản lý thông tin, quản lý báo chí; việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác của các thế lực thù địch; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết...

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phân tích, làm rõ những ý kiến của Đoàn kiểm tra đưa ra; đồng thời khẳng định Lào Cai là tỉnh có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, kinh tế, xã hội, quân sự, đối ngoại, chính trị tạo cho tỉnh có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển, có thể phát triển thành trung tâm vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, kết nối hành lang Đông - Tây tạo thành “Phên dậu” vững chắc của Tổ quốc. Sau 30 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo nhất cả nước, Lào Cai đã vươn mình trở thành tỉnh đứng trong tốp đầu 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai luôn nhận được sự quan tâm định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp kịp thời của các ban, sở, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh, tập thể đoàn kết, thống nhất, dân chủ. Trước yêu cầu về nhiệm vụ công tác tuyên giáo ngày càng cao trong điều kiện đội ngũ cán bộ mỏng, áp lực công việc lớn, chất lượng đội ngũ trong toàn bộ hệ thống có mặt chưa đồng đều.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tập trung tham mưu Tỉnh ủy làm tốt công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung theo dõi, chỉ đạo xây dựng kế hoạch chương trình hành động, chọn vấn đề cốt lõi để triển khai thực hiện; quan tâm kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; xây dựng lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội để nắm bắt thông tin từ cơ sở hiệu quả nhất; triển khai quyết liệt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên các cấp…

Tại buổi làm việc, về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị Đoàn kiểm tra sớm đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm chỉ đạo việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn để các địa phương thực hiện góp phần nâng cao hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ cơ sở; Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chỉ đạo, thống nhất việc hướng dẫn thực hiện các quy trình xây dựng nhà truyền thống, biên soạn một số công trình lịch sử cấp tỉnh (dư địa chí, biên niên sử, từ điển địa phương, ....); Trung ương có hướng dẫn thống nhất trong cả nước về tổ chức bộ máy, biên chế và chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Hướng dẫn cụ thể về công tác thi đua khen thưởng trong tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên giáo; Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo các địa phương

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Huy, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai; đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lục thù địch; tập trung công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 Đỗ Hiền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất