Thứ Hai, 15/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 27/6/2024 8:58'(GMT+7)

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Quân ủy Trung ương

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện các cơ quan hữu quan tham dự Hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí đại diện Quân ủy Trung ương trình bày báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chủ trương, chiến lược, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và công tác xây dựng Đảng, công tác thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Quân đội; ý kiến trao đổi giữa các đồng chí thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện và các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí Phan Đình Trạc đã phát biểu kết luận buổi khảo sát, làm việc.

Đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân đội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, góp phần hết sức quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Quân đội được tăng cường; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước với Quân đội nhân dân.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ ra một số vấn đề đặt ra về xây dựng nền quốc phòng, thế trận quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Đồng chí nhấn mạnh đến tình hình, bối cảnh mới đưa lại cả thời cơ và thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí gợi mở một số vấn đề mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Quân uy Trung ương, Bộ Quốc phòng để báo cáo Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng../.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất