Thứ Bảy, 20/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Sáu, 22/12/2023 16:4'(GMT+7)

Đổi mới tư duy làm khuyến học, thúc đẩy phong trào xã hội học tập từ Trung ương tới địa phương

GS. TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TA)

GS. TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS. TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá việc thực hiện 10 nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, những nét nổi bật nhất, có tác động, được nhân dân đồng tình ủng hộ; nêu rõ những khó khăn, chia sẻ bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao thực hiện công tác khuyến học – khuyến tài; đề ra phương hướng năm 2024.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng báo cáo công tác khuyến học trong năm 2023. (Ảnh: TA)

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng báo cáo công tác khuyến học trong năm 2023. (Ảnh: TA)

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến học trong năm 2023, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết, cả nước có gần 26 triệu hội viên hội khuyến học, chiếm tỉ lệ 26,8% trên tổng số dân.

Thời gian qua, các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chủ động phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang... để triển khai tích cực Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, công dân học tập bước đầu có nhiều thuận lợi và kết quả nhất định.

Công tác tuyên truyền và thi đua khen thưởng trong năm nay có nhiều đổi mới, lan tỏa trong cộng đồng. Năm 2023, phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Thủ tướng phát động đi vào cuộc sống. Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục được duy trì và phát triển đã trở thành giải thưởng có quy mô lớn và uy tín trong xã hội, được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, giao nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TA)

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TA)

Công tác phối hợp với các bộ, cơ quan ban, ngành ở Trung ương và các sở ban, ngành, đoàn thể chính trị ở địa phương về đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa ở các địa phương nên uy tín của hội khuyến học đã được khẳng định trong xã hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng tạo điều kiện để hội hoạt động tốt hơn. Công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp tuy gặp khó khăn nhưng vẫn được duy trì và phát triển. Bình quân năm sau cao hơn năm trước, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng, phát triển quỹ khuyến học - khuyến tài, tích cực hỗ trợ các học sinh khó khăn duy trì học tập, tuyên dương khuyến khích tài năng trẻ, khen thưởng động viên người lớn tuổi có thành tích trong học tập, lao động sáng tạo góp phần phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội.

Hội khuyến học các cấp tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định 1373/QĐ-TTg, 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 gắn với xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai có hiệu quả Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức hội và hội viên trong các trường cao đẳng, đại học, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, phát triển hội viên là cán bộ đảng viên; phối hợp với ngành Tuyên giáo và các cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về khuyến học – khuyến tài. 

Đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt; nghiên cứu, từng bước số hóa các hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đa dạng hóa các loại hình quỹ, tạo nhiều suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều phần thưởng dành cho học sinh và người lớn có thành tích học tập tốt, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục trao học bổng "Học không bao giờ cùng" ở các cấp hội thống nhất trong cả nước, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong cộng đồng góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập trong nhân dân.

Tham gia tích cực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội, tổ chức liên quan đến lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp các tổ chức phi chính phủ vận động ủng hộ chương trình khuyến học - khuyến tài.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự hình ảnh 10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023 do Tạp chí Công dân và Khuyến học tổ chức sản xuất.

Các đại biểu thống nhất cao với báo cáo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Đồng thời tập trung làm rõ những vấn đề trong triển khai các văn bản từ Trung ương Hội, các chương trình của Chính phủ về khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;  đưa ra kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn về kinh phí thực hiện, chế độ đãi ngộ...

Phát biểu kết luận hội nghị, GS. TS. Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, thông qua ý kiến của các đại biểu đã cho thấy sự đổi mới tư duy làm khuyến học, cách làm hay tại mỗi địa phương. Hoạt động khuyến học có sức lan tỏa mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương, được lãnh đạo các cấp quan tâm và ủng hộ.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam lưu ý những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, hội khuyến học các cấp tiếp tục thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg với cách làm sáng tạo hơn, thông qua việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT và Thông tư 44 /2014/TT-BGDĐT; hoàn thiện phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập.

GS. TS Nguyễn Thị Doan cũng tổng kết những bài học trong công tác khuyến học của các địa phương. Trong đó, khẳng định vai trò của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đối với công tác khuyến học - khuyến tài.

Về công tác phát triển quỹ, các cấp hội cần nắm chắc doanh nghiệp, nắm vững tình hình, chủ động đề nghị để doanh nghiệp cùng tham gia khuyến học; đổi mới mạnh mẽ công tác khuyến học; theo sát đến cùng, nghiên cứu kỹ càng, tham mưu trúng về khuyến học - khuyến tài cho cấp ủy, chính quyền.

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam, tri ân các thành viên Ban Chấp hành nghỉ hưu theo chế độ./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất