Thứ Sáu, 14/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 10/8/2022 20:53'(GMT+7)

Đồng chí Lại Xuân Môn làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Về phía Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc.

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, KHỐI LƯỢNG LỚN CÔNG VIỆC TRÊN CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Huy Vĩnh cho biết, tính đến ngày 30/5/2021, toàn Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Tỷ lệ đảng viên tham dự học tập đạt trên 95%.

Đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khoá XIII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc bằng các hình thức phù hợp. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập ở các cấp luôn đạt trên 95%.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đảm bảo một cách khẩn trương, nghiêm túc. Ngay sau khi tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 21/12/2021 để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Về tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc kết hợp giữa "học tập", "làm theo" và “nêu gương” được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm. Việc thực hiện trách nhiệm “nêu gương” đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh đặc biệt quan tâm thông qua việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; ban hành kế hoạch và chỉ đạo xây dựng 20 mô hình điểm của tỉnh trên cơ sở lựa chọn các mô hình đã triển khai hiệu quả năm 2021 để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cụ thể hóa Nghị quyết 35-NQ/TW và căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh, ngày 21/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án số 12-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025”. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2022; tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng toàn thể các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CỤ THỂ, SÁT VỚI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, ĐẶC ĐIỂM TỪNG CẤP, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đề nghị một số nội dung: Thứ nhất, cần kịp thời thông tin về những sự kiện mang tính thời sự lớn, nhất là vụ việc phức tạp, nhạy cảm để có tài liệu chính thống kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ hai, sớm tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Quy định về tiêu chí công nhận Trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn. Thứ ba, sớm tham mưu ban hành quy định về số lượng, tên gọi các phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đảm bảo tính thống nhất.

Đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đã nhấn mạnh, làm rõ hơn những kết quả đạt được của Vĩnh Phúc trong phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện về mọi mặt, đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho ngành Tuyên giáo của tỉnh; kịp thời cung cấp các thông tin để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương cũng giải đáp, làm rõ một số nội dung liên quan đến các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc.

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu của Vĩnh Phúc đã đạt được, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai đồng bộ, khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

“Có thể khẳng định, kết quả triển khai tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng đã tạo bước phát triển mạnh mẽ của Vĩnh Phúc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó có nhiều đột phá ấn tượng như: (1) Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 tăng 10,10%, là mức tăng cao nhất so với giai đoạn 2010-2020; (2) Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh chuyển biến tích cực, chỉ số PCI đứng thứ 5/63 toàn quốc; chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 5 toàn quốc; (3) Dịch vụ du lịch của tỉnh tăng trưởng mạnh, tổng số lượt khách đến tham quan du lịch tại tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 4,2 triệu lượt khách, tăng 109,7% cùng kỳ; (4) Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, năm 2022, Vĩnh Phúc đứng thứ 2 cả nước (sau tỉnh Nam Định) về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 1,36%...” - Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Phân tích bối cảnh trong nước và khu vực, thế giới, trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, về chính trị tư tưởng, đạo đức, về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các mô hình các tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, cần điều chỉnh, bổ sung chi tiết hóa chương trình, kế hoạch hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tuyên truyền giáo dục, để truyền tải, tham mưu, đề xuất các giải pháp, phát huy lợi thế sẵn có của địa phương, để giải quyết vấn đề bất cập khó khăn, tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng yêu cầu, cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức dự báo, nắm chắc tình hình về công tác tư tưởng trong Đảng, dư luận trong xã hội, để định hướng, dẫn dắt tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

“Tiếp tục khắc phục bệnh nói nhiều về thành tích, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Khắc phục tình trạng ngại học nghị quyết, học đối phó, làm không đến nơi, đến chốn.” - Đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ.

Đối với ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc, đồng chí Lại Xuân Môn yêu cầu, cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, chủ động tham mưu thường xuyên, liên tục về xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức, triển khai các đợt học tập nghị quyết, tham mưu xây dựng các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy về lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nghị quyết của các cấp ủy. Phối hợp với các đảng ủy, ban cán sự đảng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

* Trước đó, sáng 10/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy Vĩnh Yên về công tác tư tưởng, tuyên giáo; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất