Thứ Năm, 20/6/2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Ba, 18/7/2023 14:3'(GMT+7)

EVNHCMC: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, tạo sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động. Từ đó đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, thông tin kịp thời, đầy đủ các tài liệu tuyên truyền của Trung ương, Thành phố, góp phần ổn định tư tưởng, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự nhất trí, đồng thuận và cổ vũ trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng chí Dương Ngọc Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM (thứ bảy từ phải qua) và đồng chí Phạm Quốc Bảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty (thứ tám từ phải qua) trao thưởng cho các tập thể thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023.

Đồng chí Dương Ngọc Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM (thứ bảy từ phải qua) và đồng chí Phạm Quốc Bảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty (thứ tám từ phải qua) trao thưởng cho các tập thể thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 - 2023.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Bộ Tiêu chí “Người công nhân chuyên nghiệp ngành Điện của Thành phố mang tên Bác” và phương châm hành động của Đảng ủy Tổng công ty “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã biểu dương 54 tập thể, 55 cá nhân gương điển hình trong thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, có 4 tập thể và 7 cá nhân được UBND TP.HCM khen thưởng gương điển hình tiêu biểu.

Để tiếp tục nhân rộng, lan tỏa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, vừa qua, Tổng công ty đã khánh thành công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, người lao động có điều kiện tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, nhận thức và thấm nhuần rõ hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty, của thành phố.

Công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội thông qua điều tra xã hội học, thăm dò ý kiến dư luận bằng phiếu, qua mạng xã hội cũng được Tổng công ty quan tâm thực hiện. Qua đó, một mặt kịp thời cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, tình hình thời sự trong nước, quốc tế và của đơn vị tới người lao động, mặt khác cũng là kênh thông tin để tiếp nhận phản hồi, phản ánh về những vấn đề bức xúc của người lao động, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy các cấp xử lý, giải quyết nhằm ổn định tình hình, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp thông tin về hỗ trợ giảm giá và giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, khuyến khích khách hàng sử dụng tiết kiệm điện và an toàn điện, truyền thông về số hóa dịch vụ điện năng và các giải pháp đảm bảo điện trong mùa nắng nóng… Đẩy mạnh tuyên truyền trên trang web và trang tin nội bộ của Tổng công ty, trong đó group “Ngôi nhà EVNHCMC” trên facebook có trên 2.600  thành viên, trung bình mỗi năm đăng tải hơn 2.200 bài viết với hơn 140.000 lượt tương tác. Đặc biệt, tiếp tục duy trì và tăng cường sự gắn kết giữa ngành Điện Thành phố với các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân TP.HCM trong công tác chỉ đạo, điều hành, để đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ cung cấp điện đầy đủ, ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân. 

Ngoài ra, công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được Tổng công ty đề cao thực hiện. Từ năm 2021 đến nay, Tổng công ty đã triển khai 3 nhiệm vụ khoa học công nghệ (trong đó có 1 đề tài cấp EVN và 2 dự án khoa học công nghệ), hiện đã hoàn tất thủ tục xét duyệt thêm 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp EVN và 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tổng công ty; tổng số sáng kiến các cấp được xét duyệt và công nhận là 195 sáng kiến. Các sáng kiến tập trung vào các nhóm ý tưởng như: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành lưới điện, quản trị kinh doanh, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành và an toàn lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả và năng suất lao động…

Trong thời gian tới, phát huy thành tích đã đạt được, công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền; triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Bên cạnh đó, chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh nội dung, phương thức trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

VIỆT ANH

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất