Chủ Nhật, 23/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 14/11/2019 18:55'(GMT+7)

Hà Nam: Cấp nước an toàn - Kinh nghiệm và định hướng

Ông Đỗ Quang Nha - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Đỗ Quang Nha - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị hướng vào mục đích đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn (CNAT) của tỉnh Hà Nam và rút ra những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương; đồng thời, thảo luận về định hướng và kế hoạch hỗ trợ triển khai hoạt động CNAT của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Hội thảo là tiếp nối kết quả của Hội nghị tháng 3/2019 mà Viện PHAD và Ban chỉ đạo CNAT tỉnh Hà Nam đã triển khai cùng chủ đề.