Thứ Ba, 16/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Ba, 13/10/2020 20:36'(GMT+7)

Hà Nội: Người dân phải được thụ hưởng những thành quả phát triển của thành phố

Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025

Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ trì buổi họp báo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Đại hội đã được tiến hành trong không khí dân chủ

Sau 3 ngày làm việc tích cực hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí. Sự đoàn kết nhất trí đó được khẳng định, được chứng minh một lần nữa công tác chuẩn bị nhân sự và kết quả thành công rất tốt đẹp của công tác bầu cử tại Đại hội. Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã thông tin kết quả Đại hội.

Theo đó, Đại hội đã được tiến hành trong không khí dân chủ và đã thực hiện các nội dung:

Thứ nhất, đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2020 - 2025.

Vượt lên những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XVI, đạt những kết quả nổi bật, trong đó: kinh tế Thủ đô tiếp tục được cơ cấu lại, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn; khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Sự nghiệp văn hóa - xã hội; giáo dục - đào tạo; y tế; khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chăm lo cho con người và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến tích cực; các giá trị văn hóa truyền thống ngàn năm văn hiến được gìn giữ và phát huy.

Tiếp tục dẫn đầu cả nước nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục - đào tạo, thể dục, thể thao, nhất là thể thao thành tích cao. Năng lực y tế được nâng lên. Chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô từ thành thị đến nông thôn, khu vực xa trung tâm, đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt.

Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh của Thủ đô tiếp tục được củng cố; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng; phối hợp với các cơ quan Trung ương, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước được đẩy mạnh. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao cả trong nước và quốc tế.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các Nghị quyết Trung ương (4, 6, 7 khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt kết quả toàn diện và quan trọng; củng cố các cơ sở đảng yếu kém; giải quyết tốt nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường, có chuyển biến tích cực. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới.

Truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh trong cấp ủy và tổ chức đảng các cấp được giữ vững và phát huy, kể cả những lúc khó khăn nhất khi có biến động về lãnh đạo chủ chốt hay thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng. Các khâu đột phá được tích cực thực hiện. Đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có những chuyển biến rõ nét, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Đột phá về phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả tích cực.

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong 5 năm qua, Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận về những tồn tại, hạn chế như: mặc dù kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, sức chống chịu khá tốt trước những tác động từ bên ngoài và đại dịch Covid-19, nhưng nhìn chung chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố. Một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác quy hoạch của Thành phố còn chưa đạt yêu cầu về tiến độ đề ra; chất lượng một số đề án quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý dân cư, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông vẫn còn hạn chế. Công tác bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập, phát triển chưa tương xứng với các tiềm năng, thế mạnh, vai trò, vị thế Thủ đô...

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông tin đến báo chí kết quả Đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông tin đến báo chí kết quả Đại hội.

Thứ hai, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết về tiêu chuẩn, cơ cấu và ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII và tiến hành bầu cử nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ. Đại hội đã bầu 71 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII.

Thứ ba, Đạị hội đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Nhiều tham luận tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ, được chuẩn bị công phu, làm sáng tỏ những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của Đảng bộ Thành phố.

Thứ tư, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội bầu 60 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ năm, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát: "Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.".

Về bầu các chức danh của Thành ủy khóa XVII, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII đã nghe báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Bí thư Thành ủy khóa XVII. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVI, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô được 497/497 (đạt 100%) đại biểu dự Đại hội giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII thống nhất danh sách giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVI, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII. Hội nghị tiến hành bầu cử, kết quả đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVII với số phiếu đạt 71/71=100%.

Thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội tạo thêm niềm vui và khí thế phấn khởi, tự hào tin tưởng cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục vững bước phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Giải đáp các vấn đề đang được quan tâm

Tại buổi họp báo, trả lời các câu hỏi của các nhà báo, phóng viên, đồng chí Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan báo chí cả nước đã quan tâm, thông tin tuyên truyền sinh động, trung thực, khách quan các sự kiện quan trọng của thành phố.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”... nên Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được sự quan tâm theo dõi; thành công của Đại hội không chỉ có ý nghĩa đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội mà còn có ý nghĩa đóng góp vào thành công chung hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 19-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố phải được tổ chức thật tốt, thành công thực chất, sau Đại hội tạo ra sự chuyển biến mới trong đời sống xã hội. Thực hiện tinh thần đó, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp. Thông qua các cơ quan báo chí, tinh thần và kết quả Đại hội đã được thông tin đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trả lời câu hỏi về việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, Báo cáo chính trị tại Đại hội, có nội dung chăm sóc sức khỏe. Lần đầu tiên trong Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết đặt mục tiêu mỗi năm khám sức khỏe cho công dân một lần. Đây là chỉ tiêu không dễ thực hiện, Thành phố Hà Nội sẽ cố gắng thực hiện; đưa thêm chỉ tiêu về tuổi thọ; tạo bằng được chuyển biến căn bản về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề dân sinh bức xúc.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao đổi tại buổi họp  báo.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao đổi tại buổi họp báo.

Về tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành, khóa XVI là 12%, khóa này là 19,72%; có 4 đồng chí trúng cử Thường vụ Thành ủy, là bước tiến của Đảng bộ thành phố. Riêng tỷ lệ cán bộ trẻ, trong số trúng cử, số đại biểu có năm sinh 1979 rất nhiều và có 3 cán bộ sinh năm 1980-1984.

Về điểm mới về nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ trẻ, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, thành phố xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng “Mạng lưới sáng kiến Thủ đô” để kết nối toàn bộ tri thức trên kho tàng tri thức ở địa bàn Hà Nội. Hà Nội có kho tàng, nguồn “tài nguyên chất xám rất lớn” và nguồn lực trí thức rất lớn. Trong mạng lưới đó sẽ xuất hiện tài năng, nhân tố trẻ để bồi dưỡng, đào tạo qua thực tiễn.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng cho biết, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đặt ra mục tiêu sớm tổ chức xây dựng 10 chương trình công tác trên cơ sở 8 chương trình công tác trước đây. Nhấn mạnh một chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII về các chính sách phúc lợi xã hội cho người dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trước đây, Hà Nội đã có những chương trình về phúc lợi xã hội mang tính đặc thù, riêng có của Thủ đô, như: Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ vé xe buýt cho người cao tuổi…

Trong dịch Covid-19, thành phố cũng cam kết hỗ trợ tiền lương cho những doanh nghiệp mất khả năng chi trả. Đặc biệt, sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố, Thành ủy đã hỗ trợ một phần kinh phí cho các cán bộ không tham gia công tác sau sắp xếp nhằm tri ân những đóng góp của cán bộ cơ sở cho sự phát triển chung của Thủ đô. Những việc làm này cho thấy, chương trình về an sinh xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau Đại hội, tập thể Thường trực Thành ủy sẽ xây dựng kế hoạch báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ về phân công lĩnh vực phụ trách của các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy. Cùng với sắp xếp cán bộ các ban Đảng là kiện toàn nhân sự khối chính quyền, đoàn thể. Đến nay, đã kiện toàn xong chức danh khối Đảng và cơ bản kiện toàn nhân sự HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc…

“Cũng ngay sau Đại hội, Đảng bộ thành phố sẽ sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Muốn đưa Nghị quyết vào cuộc sống thì thực tế cuộc sống phải được phản ánh trong Nghị quyết. Nếu cuộc sống không có trong Nghị quyết hay nếu Nghị quyết sai lệch về cuộc sống thì không thể đưa vào cuộc sống được” – Đồng chí Vương Đình Huệ chia sẻ.

Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập người dân; trong đó tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn liền với phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh tái cơ cấu lao động nông thôn, phát triển kinh tế làng nghề, phát triển các sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Đối với đô thị, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị... Quan trọng là Hà Nội phải phát triển đồng đều, người dân phải được thụ hưởng những thành quả phát triển của thành phố.

* Tại Đại hội, các đại biểu quyên góp ủng hộ nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ nhân dân các tỉnh khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào sáng 13/10, sau khi có thông tin về ảnh hưởng và thiệt hại do bão lũ gây ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trích từ Quỹ cứu trợ của thành phố hỗ trợ 5 tỉnh miền Trung số tiền 7 tỷ đồng.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất