Thứ Ba, 18/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 25/10/2023 16:35'(GMT+7)

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 10/2023

Đồng chí Hà Thị Trang, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương định hướng công tác tuyên truyền Quý IV.

Đồng chí Hà Thị Trang, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương định hướng công tác tuyên truyền Quý IV.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã nghe GS.TS. Vũ Đình Lãm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ trình bày chuyên đề: Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Thực trạng và giải pháp.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ trình bày chuyên đề: Một số vấn đề về cải cách tiền lương theo tinh thần Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Định hướng nội dung công tác tuyên truyền quý IV năm 2023, đồng chí Hà Thị Trang, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp và các đồng chí báo cáo viên tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

Thứ nhất, về tình hình kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền về Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024.

Tiếp tục tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 3 tháng cuối năm 2023; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; cổ vũ, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tránh tâm lý trông chờ ỷ lại và sợ trách nhiệm, sợ sai; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023. Tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2023 theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg, ngày 30/12/2022 ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Tuyên truyền các Chiến lược phát triển về lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường, quốc phòng - an ninh...

Tiếp tục tuyên truyền các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 38-NQ/CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại Quyết định số 1331/QĐ-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế; tuyên truyền dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương. 

Tuyên truyền về việc Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2023 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tuyên truyền kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tuyền thông chính sách; tuyên truyền Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thứ hai, về hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Tuyên truyền kết quả nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tuyên truyền kết quả chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 78, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil từ ngày 17 đến 26/9/2023 của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu; chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; Ngày 05/9/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu thăm và làm việc tại Việt Nam; Ngày 06/9/2023, cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào diễn ra tại Hà Nội giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Ngày 10/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư; Ngày 27/9/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba sang thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị, miền Nam Việt Nam.

Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước.

Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Thứ ba, Kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

 Tuyên truyền Nghị quyết số 90/NQ-CP, ngày 16/6/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuyên truyền về Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, khai mạc ngày 23/10/2023. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 09 dự án luật và cho ý kiến về 08 dự án luật khác; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và 2024 và các vấn đề quan trọng khác, trong đó có Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 100/2023/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thông qua ngày 24/6/2023 quyết nghị một số nội dung quan trọng về lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội và dân tộc.

Thứ tư, về kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.

Tuyên truyền kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2023), kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2023).

Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 (sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023, tại Thủ đô Hà Nội) theo Đề cương và Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW ngày 02/10/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thứ năm, về công tác xây dựng Đảng.

Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Tuyên truyền về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Tuyên truyền về kết quả Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ ba của Đảng và Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương năm 2023. Tuyên truyền những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục tuyên truyền những kết quả đạt được của công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tiếp tục tuyên truyền nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tuyên truyền Lễ ra mắt và nội dung Cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tuyên truyền các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2023).

Tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; tuyên truyền các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền Kế hoạch và Chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối và những kết quả sau 01 năm thực hiện “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”; tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Chỉ thị số 07-CT/ĐUK, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng bộ Khối.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất