Chủ Nhật, 23/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 13/10/2023 6:0'(GMT+7)

Ninh Thuận: Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại các Trung tâm Chính trị cấp huyện

Một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022 do Trung tâm Chính trị huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận tổ chức.

Một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022 do Trung tâm Chính trị huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận tổ chức.

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, thời gian qua, các Trung tâm Chính trị cấp huyện (TTCT) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong đó chú trọng về nội dung chương trình; công tác chiêu sinh, quản lý học viên; công tác kiểm tra, đánh giá; công tác giáo vụ, trang thiết bị cơ sở vật chất... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quảhoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở.

Trung bình mỗi năm, các TTCT cấp huyện đã tổ chức mở trên hàng trăm lớp học với hàng nghìn lượt học viên. Riêng trong năm 2022 là 339 lớp với 32.399 lượt học viên; 9 tháng đầu năm 2023 là 279 lớp với 24.528 lượt học viên. Số cán bộ, công chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã có sự chuyển biến tích cực về tư duy nhận thức, phong cách và chất lượng làm việc, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các TTCT cấp huyện của tỉnh thời gian qua vẫn còn một số những bật cập. Trong đó có việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chưa đều, chủ yếu tập trung vào các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới; các lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ còn ít; chất lượng giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên ở một số TTCT còn có mặt hạn chế... 

Trong những nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế, bất cập có sự thiếu đồng bộ trong phối hợp, kết hợp mở lớp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; việc tổ chức cho giảng viên dự giờ để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy chưa thường xuyên; công tác quản lý học viên trong quá trình học tập chưa chặt chẽ...

Trong bối cảnh tình hình mới, nhất là trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đòi hỏi nhân lực của bộ máy nhà nước ở các cấp phải nâng cao năng lực trí tuệ, năng lực quản lý, điều hành và xử lý công việc thực tiễn, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Do đó, nhằm tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, trong thời gian tới, một số giải pháp cơ bản đặt ra đối với các TTCT cấp huyện của tỉnh Ninh Thuận là:

Một là, luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, kế hoạch mở lớp được cấp ủy phê duyệt ngay từ đầu năm; tích cực, chủ động trong công tác tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận. Kịp thời gửi báo cáo tháng, quý và năm theo yêu cầu của cấp ủy, tranh thủ ý kiến góp ý của cấp trên trong việc thực hiện kế hoạch.

Hai là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức cơ sở đảng để tham mưu cho Thường trực cấp uỷ ban hành kế hoạch và thông báo chiêu sinh mở lớp, xây dựng lịch học phù hợp với đối tượng. Với các lớp bồi dưỡng, đặc biệt là các lớp có sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, cần xây dựng quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các bên liên quan, tránh chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện

Ba là, các lớp đều phải xây dựng kế hoạch chi tiết, thông báo kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, giảng viên trước thời gian mở lớp để giảng viên và học viên sớm nắm bắt được kế hoạch, chủ động sắp xếp thời gian và công việc hợp lý tham gia giảng dạy và học tập, đảm bảo được số lượng học viên và thời gian lên lớp đúng quy định, không bị xáo trộn.

Bốn là, nội dung, chương trình của các lớp học cần bám sát mục tiêu gắn lý luận với thực tiễn, vì vậy ngoài nội dung trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, cần chú ý đến việc kết hợp bồi dưỡng các chuyên đề mang tính thời sự như phổ biến tuyên truyền pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước, tuyên truyền về các sự kiện lớn của địa phương, của đất nước, về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về biển đảo, về lịch sử đảng bộ địa phương… Với một số chương trình bồi dưỡng cần lồng ghép báo cáo ngoại khoá, báo cáo chuyên đề, tình hình, nhiệm vụ chính trị địa phương, xem phim tư liệu, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho người học phát huy tính sáng tạo, chủ động.

Năm là, tăng cường việc nghiên cứu học tập thực tế những mô hình hay, những điển hình tiên tiến, những địa danh lịch sử để tăng thêm lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo động lực giúp học viên nỗ lực cố gắng thi đua học tốt, rèn luyện tốt và vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn; tăng thời lượng tự nghiên cứu, ôn tập và trao đổi, giải đáp thắc mắc của học viên. Sử dụng nhiều hình thức, biện pháp quản lý học viên, nghiêm túc nhắc nhở, phê bình và có hình thức xử lý các trường hợp vi phạm quy chế học tập; thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học viên về cơ quan, đơn vị sau mỗi kỳ học hoặc khi kết thúc lớp học để phối hợp quản lý. Quan tâm thực hiện chế độ cho học viên ở mức tối đa theo quy định chung của Nhà nước, kịp thời động viên học viên yên tâm học tập.

Sáu là, xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt hoạt động dự giờ, kịp thời góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm giữa các giảng viên; khuyến khích giảng viên tham gia bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi nhất để 100% giảng viên có đầy đủ phương tiện, trang thiết bị áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra và lưu giáo án của giảng viên; đổi mới hình thức ra đề thi, kiểm tra; xây dựng quy chế quản lý đề thi, đề kiểm tra; xây dựng và hoàn thiện hệ thống sổ sách theo dõi và quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo quy định chuẩn; nâng cao chất lượng hoạt động giáo vụ./.

NGUYỄN THỊ HUỆ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất