Chủ Nhật, 23/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Chủ Nhật, 10/7/2022 22:4'(GMT+7)

Hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025”

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị Tây Ninh phát biểu tại buổi toạ đàm khoa học

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị Tây Ninh phát biểu tại buổi toạ đàm khoa học

Các đồng chí: Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh; Thái Trần Quốc Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Thuyên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước đồng chủ trì buổi toạ đàm.

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; lãnh đạo trường chính trị các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tây Ninh.

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại tọa đàm tập trung vào các nhóm chủ đề: Xây dựng đạo đức, phong cách giảng viên trường Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng văn hóa Trường Đảng, xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng “trung thành, sáng tạo, cống hiến”; Phương hướng, giải pháp thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị”. Trong đó, có các bài viết đã lồng ghép việc xây dựng phong cách cán bộ Trường Đảng gắn với đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, giảng viên trẻ và phương châm “1 trung thành, 3 sáng tạo, 5 cống hiến”...

TG

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất