Thứ Hai, 24/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 25/9/2023 12:14'(GMT+7)

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện khẳng định việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2023 rất quan trọng và cần thiết, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ lý luận, kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng và hệ thống chính trị.

“Đây cũng là hoạt động thiết thực để tiếp tục thực hiện Quy định 164 của Bộ Chính trị khoá XI về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” - Đồng chí Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm phát biểu khai giảng lớp học.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm phát biểu khai giảng lớp học.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm cũng đề nghị giảng viên, báo cáo viên cần tận dụng tối đa thời gian, chọn lọc những nội dung thiết thực nhất, đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo điều kiện để các học viên vừa học, vừa trao đổi kinh nghiệm và tập trung tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác ở cấp huyện hiện nay.

Các học viên cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình, học tập nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, chấp hành nghiêm các quy chế của lớp học, phát huy tính tích cực, tự giác, mạnh dạn trao đổi với các đồng chí giảng viên những vấn đề thực tế ở địa phương hoặc những vấn đề quan tâm mà thời gian lên lớp chưa giải quyết được. Trong quá trình học tập, các học viên cần tranh thủ trao đổi kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm tốt ở địa phương mình với các đồng nghiệp ở các địa phương khác để sau khi kết thúc lớp học, vẫn có thể tiếp tục giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong quá trình công tác.

Chương trình Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2023 được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng trên cơ sở những quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng chương trình bồi dưỡng, đảm bảo cung cấp những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong nước và quốc tế, những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo chương trình lớp học, các học viên nghe các chuyên đề: Kiên định các nguyên tắc đổi mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng trong lãnh đạo phát triển địa phương; Đường lối, chính sách và giải quyết vấn đề tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Kỹ năng lãnh đạo đương đại; Hoàn thiện kỹ năng viết và nói, gop phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Văn hóa, văn nghệ Việt Nam từ Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 đến nay, định hướng phát triển những năm tới; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở; Tình hình thế giới hiện nay và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Thu Hằng

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất