Thứ Hai, 24/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 19/9/2023 10:50'(GMT+7)

Hậu Giang đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn

Theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, từ năm 2016 đến nay, Tỉnh ủy luôn quan tâm, chỉ đạo các ban, cơ quan đảng của Tỉnh ủy không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khối đảng.

Công tác nghiên cứu khoa học tại các ban, cơ quan đảng phục vụ công tác tham mưu của Tỉnh ủy ngày càng có hiệu quả thiết thực. Nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, cơ quan đảng trực tiếp chỉ đạo tham mưu xây dựng các nghị quyết, đề án cấp tỉnh; các thành viên tham gia các nghị quyết, đề án là những người có kinh nghiệm, chuyên môn trong các lĩnh vực công, luôn thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2016 đến nay, các ban, cơ quan đảng của Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng và ban hành 15 nghị quyết, 9 đề án, 45 chương trình, 31 chỉ thị triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương cũng như những chủ trương, định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều nghị quyết, đề án tiêu biểu.

Kết quả nghiên cứu xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, các đề tài, đề án, các hoạt động hội thảo, tọa đàm… đã có những kết quả tích cực trong việc cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đặc biệt là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Hội đồng nghiên cứu khoa học của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động của hội đồng và cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu cho Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, Hậu Giang rất chú trọng nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá, khảo sát và tận dụng các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Thông qua công tác nghiên cứu khoa học, khảo sát thực tế giúp cho việc xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định của tỉnh ngày càng có chất lượng, thực chất, mang tính đồng bộ, liên thông, phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ để Hội đồng nghiên cứu khoa học của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy khi đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả cao.

PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Hậu Giang. Đồng chí nhấn mạnh, việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh Hậu Giang đều dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học bài bản, kỹ lưỡng, nên khi triển khai trong thực tế mang lại hiệu quả cao. Đồng chí tin tưởng. việc tỉnh Hậu Giang thành lập Hội đồng nghiên cứu khoa học của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy sẽ giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, góp phần tạo tiền đề để tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới…

Nguyễn Hoàng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất