Thứ Tư, 26/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 10/10/2023 14:19'(GMT+7)

Khảo sát công tác tuyên truyền, thực hiện chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về môi trường tại Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Trưởng Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Trưởng Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Ngày 10/10, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc làm việc về tình hình quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về môi trường tại tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Trưởng Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đảng về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 8/12/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 2/3/2022 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo vệ môi trường trên đại bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp để phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và mọi người dân trong tỉnh thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về lĩnh vực khoa giáo, trong đó có công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời tăng cường phối hợp nắm bắt thông tin dư luận xã hội để kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền trong xử lý các vụ việc liên quan tới khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường, gây bức xúc xã hội mà báo chí, dư luận xã hội và nhân dân quan tâm, phản ánh; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước có liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh đã phát biểu, trao đổi với Đoàn nhiều nội dung liên quan đến công tác truyền thông, quan trắc, cảnh báo về môi trường; cơ chế đầu tư nguồn lực bảo vệ môi trường; xây dựng kinh tế tuần hoàn; quản lý tài nguyên, khoáng sản; phòng chống thiên tai; lồng ghép bảo vệ môi trường trong ngành giáo dục; xây dựng và nhân rộng các mô hình hay về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh…

Các kiến nghị của đại diện Tỉnh ủy Nghệ An với Trung ương tập trung vào một số vấn đề trọng tâm:

Một là, xây dựng các chính sách đầu tư thỏa đáng, phù hợp, đồng bộ cho công tác công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và đặc biệt là ứng phó biến đổi khí hậu.

Hai là, tiếp tục hỗ trợ kinh phí để tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Bố trí, phân bổ các nguồn lực như: Nguồn vốn đầu tư phát triển tập trung, nguồn vốn vay ODA, nguồn vốn biến đổi khí hậu… để bố trí cho nhiệm vụ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của địa phương.

Ba là, chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu...

Bốn là, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Năm là, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có hướng dẫn cụ thể việc thẩm định chấp thuận, giao vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ, độ sâu, thời gian sử dụng biển để có căn cứ cho phép nhà đầu tư khảo sát lập hồ sơ quy hoạch đối với các dự án nhà máy điện gió ngoài khơi; Bộ Công thương sớm ban hành các cơ chế đấu thầu/đấu giá công trình, dự án điện mặt trời để thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về môi trường của Nghệ An. Đặc biệt là công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn đẩy mạnh việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả.

Đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị, đề xuất; mong muốn Nghệ An tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về môi trường để đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Đồng thời, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các loại tài nguyên, phát triển sớm hệ thống cảnh báo thiên tai để giảm thiệt hại cho đời sống và sản xuất. Phát huy vai trò phản biện xã hội về công tác môi trường, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi gây tác động đến môi trường. Thực hiện nghiêm việc thẩm định môi trường đối với các dự án. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường, nhất là công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế xanh.

 Khảo sát thực tế công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, ngày 9/10 Đoàn đã khảo sát thực tế công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển làng nghề tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An./.

Tin, ảnh: QUANG MINH

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất