Thứ Sáu, 19/4/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Sáu, 22/3/2024 10:26'(GMT+7)

Lựa chọn khách quan, chính xác những nhân tố đủ đức - tài

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban, sáng 13/3/2024. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban, sáng 13/3/2024. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất sâu sắc, toàn diện và khách quan, cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ cùng những quan điểm nhất quán, đúng đắn và khoa học của Đảng ta đối với công tác cán bộ. Việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng tốt sẽ là nhân tố quan trọng đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Đồng chí Trần Thị Thu Đông cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải quán triệt sâu sắc, có nhận thức đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác cán bộ. Những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đã được quy hoạch đều có cơ hội, điều kiện như nhau để có thể phát huy tốt nhất phẩm chất, năng lực trong tuyển dụng, tuyển chọn vào các chức danh lãnh đạo, quản lý. Do đó, việc công tâm, khách quan, phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những người đủ đức, đủ tài là rất quan trọng.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tâm đắc với những chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư về nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, trong đó nêu bật những yêu cầu trọng yếu trong xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Đây là cơ quan nắm giữ nhiệm vụ quan trọng, nơi đưa ra những quyết định trọng đại của đất nước, có ý nghĩa thúc đẩy sự tăng tiến của đất nước. Việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải là một một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động… là yêu cầu mang tính nguyên tắc và khoa học, đảm bảo thành công của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Thị Thu Đông cho rằng, những tiêu chuẩn của cán bộ trong bài phát biểu của Tổng Bí thư là hết sức quan trọng. Đó chính là định hướng chung để cho các cấp ủy, ngành, địa phương trong công tác cán bộ là phải lựa chọn khách quan, chính xác những nhân tố "vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc".

Đồng chí bày tỏ sự đồng tình và tâm đắc với tiêu chí lựa chọn cán bộ trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, đó là lựa chọn cán bộ có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tín nhiệm. Cán bộ cần có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tuỵ với công việc; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi. Đặc biệt, cán bộ phải có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công, nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho rằng, từ những chỉ đạo của Tổng Bí thư cùng thực tế hiện nay, trong công tác cán bộ cần quan tâm đến tiêu chí cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ càng cao, càng phải gương mẫu phấn đấu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của cách mạng, đất nước, nhân dân lên trước hết.

Đồng chí Trần Thị Thu Đông cho biết, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, đồng chí tâm đắc và ấn tượng nhất với nội dung: Cơ cấu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cần chú ý bảo đảm tỉ lệ hợp lý đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Chấp hành Trung ương.

Theo Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng đều đặt ra yêu cầu này, nhưng thực tế cho thấy, trong nhiều nhiệm kỳ đều không có hoặc có rất ít văn nghệ sĩ tham gia Ban Chấp hành. "Thiết nghĩ, để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, nhất là với lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, Đảng cần có chỉ đạo cụ thể, kiên quyết hơn nữa về vấn đề này. Theo tôi, một trong những giải pháp quan trọng là phải quy hoạch, đào tạo, chăm bồi từ sớm, từ xa những văn nghệ sĩ tiêu biểu, để lực lượng này có đủ tiêu chuẩn về trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức, độ tuổi theo quy định… của một cấp uỷ viên. Có như thế, mới có nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy các cấp", đồng chí Trần Thị Thu Đông nói.

Những nội dung phát biểu của Tổng Bí thư cho thấy, công tác nhân sự Đại hội là vô cùng quan trọng nhưng cũng phức tạp, khó khăn, nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông bày tỏ tin tưởng và mong muốn công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng khóa XIV được triển khai trách nhiệm, để chọn lựa được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước./.

PHƯƠNG HÀ (TTXVN)
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất