Thứ Bảy, 20/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 7/11/2022 20:40'(GMT+7)

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; nhận thức, trách nhiệm hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. 

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đạt được kết quả khá toàn diện; tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố vững chắc.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, Đảng bộ Quân sự Thành phố luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; lực lượng vũ trang Thành phố luôn vững vàng về chính trị tư tưởng; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu không ngừng được nâng lên; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; luôn chủ động, sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống; góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ghi nhận, đánh giá cao kết quả tích cực mà Đảng bộ Quân sự Thành phố đã đạt được thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, ổn định xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội thành phố đã đề ra, góp phần góp phần quan trọng để Quân khu 7 là một điểm sáng mẫu mực trong toàn quân, toàn quốc về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh, Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của cấp trên về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho lực lượng vũ trang, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang; tiếp tục xây dựng các công trình phòng thủ, trong đó có trên không gian mạng để phù hợp với thời đại mới, đảm bảo không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. 

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố kiên định quán triệt mục tiêu vừa kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, tránh để xảy ra xung đột, chiến tranh; quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là khâu then chốt, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu của nền quốc phòng toàn dân…

Qua thảo luận, Hội nghị nhất trí cho rằng, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tập trung vào nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân sự Thành phố trong sạch vững mạnh bằng các giải pháp đổi mới; nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tham mưu thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; đổi mới nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ sát với điều kiện thực tế địa phương; nghiên cứu, tham gia góp ý có hiệu quả đối với các dự án phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn, kế hoạch phòng thủ dân sự theo hướng lưỡng dụng; tích cực tham mưu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trong khu vực phòng thủ. 

Các đại biểu cũng cho rằng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống; cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng, tặng Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất