Thứ Sáu, 21/6/2024
Bạn cần biết
Thứ Ba, 27/8/2019 8:52'(GMT+7)

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chiều 11/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 với 91,53% đại biểu tán thành. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chiều 11/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 với 91,53% đại biểu tán thành. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nghị quyết nêu rõ: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017:

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.683.045.596 triệu đồng (một tỷ, sáu trăm tám mươi ba triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn, năm trăm chín mươi sáu triệu đồng), bao gồm số thu chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2016, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.681.413.646 triệu đồng (một tỷ, sáu trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm mười ba nghìn, sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018.

Bội chi ngân sách nhà nước là 136.962.023 triệu đồng (một trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi hai nghìn, không trăm hai mươi ba triệu đồng), bằng 2,74% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 70.125.261 triệu đồng (bảy mươi triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn, hai trăm sáu mươi mốt triệu đồng); vay ngoài nước 66.836.762 triệu đồng (sáu mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn, bảy trăm sáu mươi hai triệu đồng).

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 283.979.522 triệu đồng (hai trăm tám mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn, năm trăm hai mươi hai triệu đồng).

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1526/BC-UBTCNS14 ngày 17/5/2019 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, nhất là trong việc phân bổ, giao vốn, sử dụng, quản lý, quyết toán các công trình, dự án đầu tư công và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm các quy định về phân bổ, giao dự toán, điều hành chi để hạn chế thấp nhất việc phải chuyển nguồn kinh phí; ứng trước và thu hồi vốn ứng trước dự toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đẩy nhanh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách nhà nước; có biện pháp quyết liệt, đồng bộ để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công đã hoàn thành nhưng chậm phê duyệt quyết toán; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước 31/12/2014; chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, giám sát và tổng hợp kết quả việc xử lý nợ đọng; cương quyết không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản và xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương vi phạm. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và tham nhũng. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và báo cáo Quốc hội danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2017 khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất