Thứ Năm, 18/4/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 7/10/2021 15:50'(GMT+7)

Nội dung ngày làm việc thứ tư, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến thảo luận của Trung ương đối với các nội dung: Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm; đọc dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về các nội dung trên.

Ban Chấp hành Trung ương thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị./.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất