Thứ Năm, 25/7/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Ba, 7/2/2023 14:27'(GMT+7)

Phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện sát hợp với thực tiễn từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Để cụ thể hoá thực hiện Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh biên soạn, xuất bản và phát hành 3.100 cuốn tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ” để tổ chức học tập, triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị năm của Đảng bộ.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Trường Chính trị Tây Ninh
            chủ trì Hội thảo khoa học Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Trường Chính trị Tây Ninh chủ trì Hội thảo khoa học Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN

Đổi mới, hướng đến nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu Chuyên đề trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, tỉnh đã mời PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ” bằng hình thức trực tuyến đến cán bộ, đảng viên chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh biên tập thành video clip để triển khai, tuyên truyền trong Đảng bộ. Qua học tập, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, trở thành hoạt động thường xuyên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, tác phong, lề lối làm việc được cải thiện theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai Chuyên đề năm 2022

PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai Chuyên đề năm 2022.

KẾT HỢP CHẶT CHẼ GIỮA HỌC TẬP VỚI LÀM THEO

Xác định việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo đưa nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kế hoạch hằng năm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, phong trào quần chúng, các cuộc vận động ở địa phương để phát động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được các cấp uỷ đảng quan tâm thực hiện. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW, ngày 11/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Công tác kiểm tra, giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt được quan tâm thực hiện; tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật được kéo giảm so với cùng kỳ. Qua đánh giá kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đảng viên được xếp loại năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng viên hoàn thành xuất sắc các nội dung cam kết, tiêu biểu, nổi bật, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ tăng, chiếm 32.05%; năm 2021 là 29,56%. Đảng viên thực hiện các nội dung cam kết ở mức kém; có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật được kéo giảm, chiếm 0,21%; năm 2021, chiếm 0,29%.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, Tỉnh uỷ tiếp tục tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình đột phá của địa phương. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch COVID-19 đã có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Năm 2022 là năm đầu tiên sau nhiều năm liền, tỉnh hoàn thành 100% các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm GRDP trong tỉnh đạt 56.289 tỷ đồng. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu phục hồi và phát triển mạnh: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 16,1%; du lịch tăng trưởng bứt phá, doanh thu ước đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 130%, với hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng 200% so cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 3.707 USD. Công tác xây dựng nông thôn mới hoàn thành kế hoạch đề ra, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 61/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đã kịp thời chỉ đạo xử lý 5 tin báo về tham nhũng, qua đó góp phần giáo dục, phòng ngừa, răn đe vi phạm, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kịp thời giải quyết 1.363 lượt ý kiến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. Thực hiện công khai, minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, kinh phí của cơ quan, địa phương, đơn vị. Năm 2022, toàn tỉnh đã tiết kiệm trong sử dụng, thanh quyết toán ngân sách nhà nước, tiết kiệm trong tiêu dùng được 488,969 tỷ đồng.

Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình mới, điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 23/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025. Các cấp uỷ đảng, chính quyền tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các mô hình hay, cách làm sáng tạo, đổi mới, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xác định các khâu đột phá, nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm,... Qua đó, đã tác động, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ TÁC PHẨM BÁO CHÍ, VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên gắn với nhân rộng điển hình học tập, làm theo trong Đảng bộ. Phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông, bản tin thông báo nội bộ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, các diễn đàn tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội... Qua đó, đã đăng tải, chia sẻ hơn 175.979 tin, bài, video clip tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình, người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay và các nội dung liên quan việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các bài viết tuyên truyền về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; mẫu chuyện về Bác; mô hình học tập, làm theo và lời dạy của Bác trên các trang, nhóm mạng xã hội Facebook, Zalo.... Đồng thời, báo cáo để Facebook gỡ bỏ 47 trang Facebook cá nhân có nội dung xấu độc, chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh duy trì, cập nhật thường xuyên các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, gương “người tốt, việc tốt” trên sóng phát thanh, truyền hình. Trong năm 2022, đã phát sóng 11 phóng sự tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu trên chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện phát sóng 80 tin, 18 phóng sự tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm gắn với các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, vận động Nhân dân học tập và làm theo Bác,... Báo Tây Ninh đăng tải 179 tin, bài tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người tốt việc tốt, xây dựng Đảng; 265 tin bài tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Hệ thống truyền thanh từ tỉnh đến cụm loa truyền thanh ấp, khu phố tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền quảng bá, phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử được 14.239 tin, bài. Ngành văn hoá thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các dịp ngày lễ lớn của đất nước.

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phát động sâu rộng trong lực lượng văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên, hội viên, cộng tác viên tham sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2025. Qua phát động đã có 40 tác phẩm (trong đó: 13 tác phẩm báo chí gồm 4 phát thanh - truyền hình, 9 báo in; 27 tác phẩm văn học nghệ thuật gồm 6 thơ, 6 văn, 6 ảnh, 3 nhạc, 6 tranh) của 33 tác giả, 4 nhóm tác giả tham gia. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thành lập hội đồng xét chọn 10 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật gửi tham dự Giải thưởng ở Trung ương (đợt 1, giai đoạn 2021 - 2022).

Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ quan tâm thực hiện. Thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, các chi đảng bộ cơ sở đã biểu dương, khen thưởng 731 tập thể và 8.124 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân; giới thiệu 10 gương điển hình, tiêu biểu triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức; 1 gương điển hình được Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; 1 điển hình được đưa vào sách “Những tấm gương bình dị mà cao quí”.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2022, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau: (1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp chặt chẽ giữa việc tổ chức học tập và làm theo Bác gắn với triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của năm. (2) Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong triển khai thực hiện sát hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, với những việc làm cụ thể, thiết thực. (3) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chú trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo để tạo sức lan toả trong xã hội. (4) Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên đi đôi với tăng cường xử lý kỷ luật, giữ gìn kỷ cương trong Đảng bộ.

TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo gương Bác, trọng tâm là thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 30/12/2022 để lãnh đạo, chỉ đạo học tập, triển khai tổ chức thực hiện trong Đảng bộ, theo đó các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng Chuyên đề trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, cơ quan báo chí, các ứng dụng nền tảng mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong tuyên truyền.

Hai là, chủ động, sáng tạo, đổi mới trong việc thực hiện Chuyên đề năm 2023 gắn với nhiệm vụ chính trị và Đợt Thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Ba là, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo sát hợp thực tiễn, trong đó xác định 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện; quán triệt và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Bốn là, phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo thông qua cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên với việc làm cụ thể, thiết thực.

Năm là, các cấp uỷ, chi bộ, từng cán bộ, đảng viên thường xuyên tự kiểm tra, “Tự soi, tự sửa”, phê bình, chấn chỉnh biểu hiện chưa nghiêm túc, hình thức, đồng thời biểu dương, khen thưởng điển hình tích cực trong học tập và làm theo.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân chưa nghiêm túc trong thực hiện.

Bảy là, định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, các cấp uỷ phối hợp cùng cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá kết quả thực hiện gắn với báo cáo công tác của cấp uỷ. Cuối năm, đánh giá hiệu quả chuyên đề, hạn chế, đề xuất, kiến nghị.

Với quyết tâm chính trị cao, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh nhất định sẽ gặt hái nhiều thành tựu mới trong năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra./.

Nguyễn Thị Xuân Hương
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất