Chủ Nhật, 14/7/2024
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Sáu, 16/9/2022 10:11'(GMT+7)

Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên các trường chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ’’.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ’’.

Không khó để nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước, các phần tử bất mãn, cơ hội trong việc chống phá Đảng, Nhà nước: Luôn tìm mọi cách vu khống, xuyên tạc, bịa đặt khi cho rằng Đảng và Nhà nước ta vi phạm về các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; hay như lợi dụng các ngày lễ lớn, các hoạt động quan trọng của Đảng, Nhà nước … để nói xấu, gây mất đoàn kết trong Đảng và rộng hơn, nguy hiểm hơn là gây mâu thuẫn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

Đảng ta khẳng định “Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn trong điều kiện phát triển bùng nổ của hệ thống thông tin, truyền thông toàn cầu, chiến tranh mạng”. Nghị quyết số 35-NQ/TƯ, ngày 25-10-2018, của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” xác định, đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó đội ngũ giảng viên lý luận chính trị là lực lượng có vai trò nòng cốt, trực tiếp. 

Không gian mạng trở thành môi trường đấu tranh mới gắn liền với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại, của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hiện nay, không gian mạng đã mở rộng cả tốc độ và quy mô về hạ tầng truyền thông, các ứng dụng nền tảng, dữ liệu lớn và sự kết nối. Mạng internet cho phép mọi người có thể kết nối, giao tiếp, chia sẻ thông tin, bộc lộ tình cảm, thái độ trên không gian “ảo” thay vì phải trực tiếp tiếp xúc. Những tiện ích và vai trò của mạng xã hội là quá rõ ràng nhưng cùng với đó là những mặt trái có thể gây hậu quả khôn lường cho cá nhân, tập thể, cộng đồng và cả toàn xã hội. Việc lợi dụng không gian mạng đưa tin thất thiệt cũng đã ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến các giá trị sống của con người và xã hội; đặc biệt là các luận điệu sai trái, thù địch được đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, đến sự tồn vong của chế độ, của đất nước.

Hiện nay, các thế lực chống phá Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội với thủ đoạn ngày một tinh vi, chủ yếu tập trung vào các vấn đề: đả kích, xuyên tạc nguyên lý, bản chất, đường lối chế độ Xã hội Chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước, nhân dân ta lựa chọn; dùng một vài hiện tượng tiêu cực cá biệt để kết luận bản chất xã hội ta; bôi nhọ lực lượng vũ trang và lực lượng lao động làm việc cho cơ quan nhà nước…

Thực tiễn cho thấy, tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thủ đoạn tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, nhằm tạo ra khoảng trống ý thức hệ trong cán bộ, đảng viên của Đảng, cũng như trong toàn xã hội, để từ đó thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và trong xã hội, tiến tới làm tan rã Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là thủ đoạn không mới, bởi từ khi chủ nghĩa Mác xuất hiện đến nay, chưa bao giờ các thế lực chống cộng ngưng nghỉ việc công kích, chống phá. Chúng lợi dụng chiêu bài phản biện xã hội, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ môi trường, dân chủ, nhân quyền… để đăng tải những nội dung thông tin sai lệch, không được kiểm chứng, suy diễn xuyên tạc, từ đó kết luận các chủ trương, chính sách đó là sai lầm và đòi xóa bỏ; kích động dư luận, hình thành tâm lý phản kháng, tư tưởng bất mãn, chống đối, tiến tới kêu gọi biểu tình, bạo loạn lật đổ chế độ. Mạng xã hội phát triển làm gia tăng nguy cơ xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc. Lợi dụng mạng xã hội, các thế lực thù địch tuyên truyền, cổ vũ lối sống tôn thờ tự do cá nhân, lối sống thực dụng, văn hóa đồi trụy, bạo lực… đi ngược lại truyền thống văn hóa dân tộc. Tình trạng nhiễu loạn thông tin, thật giả lẫn lộn trên mạng xã hội ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, gây hoang mang trong dư luận.

Các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng internet với các trang mạng của một số đài nước ngoài phát tiếng Việt, đặc biệt là Facebook và Youtube... Những phương thức được chúng sử dụng là dùng internet, mạng xã hội để móc nối, cấu kết với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tha hóa, biến chất nhằm lôi kéo, mua chuộc, tạo dựng ngọn cờ tập hợp lực lượng chống phá từ bên trong; đối tượng chúng hướng đến để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc là các tầng lớp nhân dân, nhưng trọng tâm, trọng điểm là giới trẻ (thanh niên, học sinh, sinh viên…) để tạo lập lực lượng đối lập với Đảng, Nhà nước ta.

Ngay như trong thời điểm phòng chống dịch bệnh Covid - 19, khi cả nước cùng chung tay chống dịch thì chỉ một tài khoản Facebook đưa tin thất thiệt, cả chục ngàn người hoảng hốt, cơ quan nhà nước phải họp báo khẩn cấp để trấn an. Một tài khoản Facebook khoe cập nhật thông tin nhanh hơn báo chí, chỉ có điều thông tin sai lệch, làm bao người hoang mang. Không ít tài khoản mạng xã hội có nhiều người theo dõi, những ngày gần đây đã không ngừng sử dụng những thông tin về dịch bệnh COVID-19 để "nuôi" sức hút cho tài khoản của mình họ không ngần ngại sử dụng, thậm chí có thể gọi là lợi dụng thông tin về dịch bệnh COVID-19, liên tục cập nhật những thông tin, trong đó có những thông tin chưa kiểm chứng, thông tin sai, trích dẫn những con số hay dự báo thiếu căn cứ chuyên môn nhưng thông tin của họ lại dễ dàng thu hút sự chú ý của dư luận, được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội vì đánh đúng tâm lý tò mò, lo lắng, nóng lòng muốn được cập nhật thông tin về dịch bệnh của nhiều người khác. Trong lúc những cán bộ y tế tuyến đầu đang chiến đấu với dịch bệnh không quản ngày đêm; những cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an không ngại ngần vất vả, nguy hiểm tham gia phòng chống dịch bệnh từ biên giới đến những khu cách ly... thì có những người chống dịch bằng bàn phím và "bơm" ra xã hội những thông tin thiếu tin cậy. 

Không gian mạng đang trở thành môi trường lý tưởng cho các thế lực chống phá là xu thế hiển nhiên, không thể tránh khỏi. Ngược lại, đó cũng là công cụ hữu hiệu để chúng ta phản bác, làm rõ thông tin, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc. Chính vì thế, đối với công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch hiện nay, đội ngũ giảng viên các trường chính trị địa phương tất yếu cũng phải khẳng định tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, mỗi giảng viên phải là một chiến sĩ tiên phong đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng. 

Tại sao giảng viên trường chính trị phải đi đầu trong đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch? Thực tế cho thấy, tuy không phải là tất cả nhưng không phải là không có một bộ phận cán bộ hiện nay thờ ơ trước các vấn đề xã hội, chưa thật sự quyết liệt trong cuộc đấu tranh về chính trị tư tưởng, đâu đó còn có những cán bộ khi thấy những thông tin bôi xấu chế độ còn chia sẻ, bày tỏ quan điểm đồng tình. Thậm chí có “Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khóm ngại khổ, suy thoái về tương tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì vậy, để đội ngũ giảng viên trường chính trị phát huy có hiệu quả vai trò của mình trong việc đấu tranh chống lại sự chống phá của các thế lực thù địch cần tập trung vào các vấn đề sau:

Thứ nhất, bản thân từng giảng viên phải thật sự có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, có niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa Mác – Lênin, vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Không ngừng nghiên cứu, học tập và quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cần thấy được rằng, việc phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong từng giảng viên phải là công việc thường xuyên, liên tục và đi trước một bước, bởi lẽ giảng viên có làm tốt khâu này thì mới có thể làm tốt công tác tuyên truyền đối với học viên.

Thứ hai, Đảng ủy nhà trường cần tăng cường công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức nhiều hơn các hoạt động như tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo khoa học … để qua đó một mặt đội ngũ giảng viên kịp thời nắm bắt, cập nhật thông tin chính thống, mặt khác thông qua các hoạt động này còn là để nâng cao nhận thức chính trị, gương mẫu, vững vàng trong mọi tình huống.

Thứ ba, cán bộ, giảng viên cần chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên internet, mạng xã hội. Với phương châm chỉ đạo công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu; không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá, các cơ quan chức năng cần quan tâm nghiên cứu biên soạn các tài liệu chuyên khảo, tham khảo để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng đấu tranh cho các đối tượng học viên.

Thứ tư, giảng viên cần phải có thói quen tự giác nghiên cứu lý luận, nghị quyết, chỉ thị của đảng, tổng kết thực tiễn để nâng cao nhận thức. Hiện nay nhà trường vận hành khá tốt trang website của nhà trường và cũng đã có nhưng quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử đó là một điều hết sức thuận lợi. Chính vì vậy, bên cạnh việc đăng báo địa phương, trung ương hay website của các bộ ngành thì cần tăng cường viết bài cho trang website nhà trường nhăm góp phần phản bác trước những quan điểm lệch lạc, sai trái, xuyên tạc… xem đo là công việc cần thiết, thường xuyên. Hiện nay, cán bộ giảng viên không còn xa lạ với facebook hay zalo…. Nhưng thay vì sử dụng các trang mạng đó để giải trí, cập nhật thông tin thì đội ngũ giảng viên trường chính trị Hoàng Văn thụ còn có thể phản bác lại những luận điệu sai trái bằng cách hay các bài thông tin trao đổi về các sự kiện, vấn đề chính thống của nhà nước. 

Đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên mặt trận chính trị, tư tưởng là một việc hết sức khó khăn và phức tạp. Vì vậy, từng cán bộ giảng viên cần nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu, tích cực tham gia vào sự nghiệp này bằng những việc làm cụ thể, vừa là trách nhiệm những cũng là niềm tự hào của giảng viên trường chính trị./.

Hoàng Bích Trâm
Trưởng Chính trị Hoàng Văn Thụ - Lạng Sơn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất