Thứ Hai, 17/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Năm, 25/5/2023 14:0'(GMT+7)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: TA)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam. (Ảnh: TA)

Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, ban Dân vận Trung ương; Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về phía Hội Khuyến học Việt Nam có GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Lê Mạnh Hùng; các lãnh đạo Trung ương Hội; cùng lãnh đạo các ban chuyên môn, văn phòng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học TP. Hà Nội dự.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đồng chủ trì cuộc làm việc.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì cuộc làm việc.

CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI GÓP PHẦN CHẤN HƯNG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NƯỚC NHÀ

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Thị Doan nêu rõ: Thực tế đã chứng minh và ai cũng hiểu, muốn phát triển bền vững bản thân, gia đình, xã hội thì chỉ bằng con đường học tập, học suốt đời, học không bao giờ cùng. Bởi vì “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, “không học thì công việc sẽ gạt mình sang một bên” như Bác Hồ dạy. Song, để làm được điều đó, cần có sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và lãnh đạo các cấp.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, các hội quần chúng, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính… công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có những bước tiến quan trọng, góp phần quan trọng và chấn hưng sự nghiệp GD&ĐT nước nhà và phát triển toàn diện của đất nước.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Lê Mạnh Hùng báo cáo tóm tắt công tác hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam từ năm 2016 đến nay.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Lê Mạnh Hùng báo cáo tóm tắt công tác hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam từ năm 2016 đến nay.

Báo cáo tóm tắt công tác hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam từ năm 2016 đến nay, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Lê Mạnh Hùng cho biết, trải qua hơn ¼ thế kỷ xây dựng và phát triển, nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã có những đóng góp vào sự nghiệp chấn hưng và đổi mới giáo dục và đào tạo, hình thành và xây dựng xã hội học tập ở  Việt Nam, đã xác định mô hình xã hội học tập phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của nước nhà, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời của người lớn và hỗ trợ hoạt động dạy và học của hệ thống giáo dục chính quy, tham gia tích cực đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển mạnh mẽ, được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị, trường học, lược lượng vũ trang, doanh nghiệp quan tâm đạt kết quả tốt.

Từ trước đến nay chủ yếu tập trung thực hiện mô hình, phong trào: gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trong đơn vị hành chính cấp xã. Trong 2 năm trở lại đây, mô hình “Công dân học tập” đã được thực hiện trong cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào học tập, học tập suốt đời trong xã hội.

Tổng số quỹ khuyến học Việt Nam đến nay: 47 tỷ đồng  trong năm 2022 đến nay chi: trên 12 tỷ đồng trao học bổng, tu sửa phòng học xuống cấp, trao học bổng cho học sinh nghèo, học sinh, sinh viên giỏi và người lớn tự học. Quỹ khuyến học, khuyến tài của địa phương phấn đấu trong nhiệm kỳ VI bình quân đạt 35.000 đồng/người dân. Hiện nay đạt 32.000 đồng/người dân. (chỉ tiêu Đại hội đề ra 30.000 đồng/người). Tổng số quỹ trên địa bàn cả nước hơn 4000 tỷ đồng.

Chỉ thị 11-CT/TW ngày 3/4/2207 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” chỉ rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội: Một là, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong giảng dạy, học tập; xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị hiếu học; phát triển đa dạng các loại hình học tập phù hợp với nhu cầu học tập của nhân dân; Hai là, vận động nhân dân tích cực học tập để nâng cao dân trí, nghề nghiệp chuyên môn nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng công việc và chất lượng cuộc sống; gắn phong trào khuyến học, khuyến tài với phong trào làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa; Ba là, xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh, làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Giai đoạn 2021 - 2026, thực hiện nhiệm vụ được Bộ chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và triển khai  thực hiện 10 nhiệm vụ đã đề ra tại Đại hội Hội Khuyến học toàn quốc lần thứ VI, hoạt động của Hội Khuyến học đã đạt được kết quả chủ yếu sau: Tổ chức quán triệt, triển khai các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đề án, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và nhân rộng các mô hình học tập giai đoạn 2021 – 2030; Đề xuất và phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư; Báo cáo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Ban hành Kết luận 120 KL/TGTW về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong triển khai thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư trong cấp ủy, các cấp, các ngành, trong tổ chức Hội Khuyến học.

Tham mưu đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030” (Quyết định 387/QĐ-TTg); quyết định phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030” (Quyết định 677/QĐ-TTg); Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng kế hoạch 196/KH-KHVN, ngày 18/6/2022 triển khai kế hoạch thực hiện chươn trình “xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030” và ban hành Quyết định 244 QĐ/KHVN, ngày 28/7/2022 Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021 – 2030.

Việc triển khai các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Kế hoạch, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được Trung ương Hội triển khai nghiên cứu, khoa học, kịp thời góp phần tích cực trong đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Trung ương Hội và Hội Khuyến học các địa phương đã ký kết, chương trình phối hợp tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phối hợp và triển khai công tác khuyến học với 12 Bộ, Ban, Ngành: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam; Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt sự phối hợp Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tạo được sự chuyển biến, đạt kết quả tích cực trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khuyến học khối cơ quan và doanh nghiệp Trung ương...

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định mối quan hệ phối hợp khăng khít giữa Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam như hình ảnh chiếc xe ngựa người kéo, người đẩy tiến về phía trước.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định mối quan hệ phối hợp khăng khít giữa Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam như hình ảnh chiếc xe ngựa người kéo, người đẩy tiến về phía trước.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định mối quan hệ phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam; đặc biệt đánh giá cao vai trò của Hội trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng mong muốn sự phối hợp, hỗ trợ từ Hội Khuyến học Việt Nam nhằm lan tỏa các chính sách; đồng thời ghi nhận ý kiến phản hồi, phản biện, những khó khăn vướng mắc từ xã hội khi triển khai chính sách của Bộ GD&ĐT như mảng phổ cập giáo dục, chia sẻ, góp ý về phương pháp làm việc trong bối cảnh chuyển đổi số, phối hợp trong triển khai thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

NÂNG CAO DÂN TRÍ, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, ĐÀO TẠO NHÂN TÀI PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế dựa vào tri thức thì nguồn lực quan trọng nhất, tài nguyên quan trọng nhất, đó là con người và động lực phát triển mạnh mẽ nhất đó là nhân tài.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nguồn lực quan trọng nhất, tài nguyên quan trọng nhất đó là con người và động lực phát triển mạnh mẽ nhất đó là nhân tài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ vui mừng khi hiện nay tổ chức của Hội đã hình thành lớn mạnh; được hình thành, thành lập ở các cấp hành chính, từ trung ương, cấp tỉnh, huyện đến xã; bước đầu thành lập ở các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang (chủ yếu bộ đội Biên phòng). 63 địa phương đã thành lập tổ chức hội cấp tỉnh; số hội viên khuyến học cả nước trên 23 triệu người; có 16.706 số Hội khuyến học cơ sở; 131.408 chi hội khuyến học và 129.775 ban khuyến học.

Nhắc đến triết lý phát triển đã được cha ông ta đúc rút từ ngàn xưa: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu”, Phó Thủ tướng cho rằng: Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế dựa vào tri thức thì nguồn lực quan trọng nhất, tài nguyên quan trọng nhất, đó là con người và động lực phát triển mạnh mẽ nhất đó là nhân tài.

Chính vì vậy, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Đảng, Nhà nước đã đổi mới tư duy về giáo dục khi chuyển mô hình giáo dục sang giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập, nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Đóng góp quan trong vào chủ trương đó thời gian qua, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng các cấp Hội đã tích cực triển khai có hiệu quả các Chương trình, Đề án góp phần quan trọng trong việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương.

Với 23 triệu cán bộ, hội viên, chiếm gần 1/4 dân số cả nước, theo Phó Thủ tướng, đây là lực lượng hết sức lớn mạnh đang sinh hoạt trong khoảng 140 nghìn chi hội và 125 nghìn ban khuyến học. Các cấp Hội Khuyến học luôn là lực lượng có vai trò nòng cốt trong cuộc vận động toàn dân tham gia mọi hình thức học tập, học tập suốt đời.

Hội Khuyến học Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức xã hội như Hội Nông dân Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đóng vai trò tiên phong trong liên kết, phối hợp các lực lượng xã hội, tạo sức mạnh to lớn trong thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ sự trân trọng và gửi lời tri ân sắc đến các cán bộ, hội viên trên cả nước, các thế hệ lãnh đạo của trung ương hội mọi thời kỳ. Đây phần lớn là những người đã nghỉ hưu, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhưng vẫn giữ lửa đam mê, khát vọng cống hiến góp phần phát triển đất nước bằng tri thức của mình.

Phó Thủ tướng nêu rõ, Nghị quyết 29 đã ban hành hết sức toàn diện. Nhưng nếu nhìn vào các mục tiêu, với tư duy phải tiếp tục đổi mới về giáo dục, thể hiện được vai trò của Đảng, những thành quả của Đảng trong thời gian qua và để vượt qua được thách thức, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ GD&ĐT mong Trung ương Hội, các cấp Hội nghiên cứu hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đặt ra trong thời gian tới với GD&ĐT các cấp. Đặc biệt, cần tạo ra môi trường tốt nhất để mọi người cùng học, học suốt đời xây dựng được xã hội học tập như mong muốn.

Phó Thủ tướng mong muốn Hội Khuyến học Việt Nam bằng tâm huyết và tinh thần cống hiến, trí tuệ của mình, tiếp tục có những đóng góp quan trọng; đặc biệt trong tham mưu cho Đảng để ban hành các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tới; phát huy hơn nữa sứ mệnh, vai trò của Hội, nhất là liên quan đến xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Trước hết, cần tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh là nòng cốt xây dựng xã hội học tập, phát triển các mô hình học tập: gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập trên cơ sở đó sơ kết, tổng kết và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy tự học làm cốt, Học không bao giờ cùng. Vận động nhân dân tích cực học tập nâng cao dân trí, nghề nghiệp, chuyên môn nhằm tăng năng lực sản xuất, chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống. Gắn việc phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành, với phong trào làm kinh tế giỏi, xoá đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân, tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo tính liên thông và kết nối của các cấp học.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt vai trò trung tâm liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài. Phát triển Quỹ khuyến học theo hướng đa dạng, hiệu quả cao hỗ trợ đối tượng học sinh, sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với giáo dục chất lượng cao, giáo dục đại học. Vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Nhân đây, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến các chính sách an sinh để cân bằng trong quá trình phát triển khi thực hiện cơ chế thị trường. Giải quyết vấn đề này sẽ thúc đẩy giáo dục; cũng giải quyết vấn đề: Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; nhưng xã hội hóa là chủ trương nhất quán, xuyên suốt phải thực hiện. Phó Thủ tướng mong Hội Khuyến học có những ý kiến, đề xuất để giải quyết được mối quan hệ này.

Thứ ba, Hội Khuyến học chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, công nhận các mô hình học tập trong xã hội phù hợp với thực tiễn triển khai ở các địa phương trong cả nước; nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mô hình công dân học tập...


Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức xã hội với trọng trách, sứ mệnh đặc biệt cao cả: liên kết các tổ chức, lực lượng xã hội triển khai hoạt động khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong Nhân dân - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Tin, ảnh: Nhật Minh

 


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất