Thứ Ba, 16/7/2024
Biển và Hải đảo Việt Nam
Thứ Ba, 1/8/2017 18:2'(GMT+7)

Quảng Ngãi chuẩn bị tổ chức “Tuần văn hóa biển đảo năm 2017”

Cảnh đẹp ở đảo An Bình (đảo bé) Lý Sơn

Cảnh đẹp ở đảo An Bình (đảo bé) Lý Sơn

Liên hoan văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi-năm 2017 là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của 03 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020. 

Liên hoan văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi năm 2017 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Mục đích liên hoan lần này là thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Quảng Ngãi; nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân ven biển; quảng bá quê hương, con người Quảng Ngãi, để thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Trong thời gian diễn ra Liên hoan văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi - năm 2017,  tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức các hoạt động chính như: Hội thảo “Phát triển du lịch Lý Sơn”; tổ chức đón bằng công nhận di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh cho thắng cảnh đảo Bé và giếng Xó La (Lý Sơn); trưng bày chuyên đề “Quảng Ngãi - Di sản văn hóa biển, đảo” với những hình ảnh về địa hình, cảnh quan, di sản văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi từ trước đến nay; trưng bày sách chuyên đề “Biển, đảo Việt Nam và Quảng Ngãi” của các tác giả trong và ngoài tỉnh; giới thiệu tập sách “Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc: Văn hóa dân gian với vấn đề biển, đảo”; tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Biển đảo quê hương”, “Quê hương Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” và nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa khác. 

Đến với liên hoan văn hóa biển, đảo du khách sẽ được tham dự nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn hóa của cư dân miền biển Quảng Ngãi. Liên hoan văn hóa biển đảo Quảng Ngãi gửi đến mọi người thông điệp về bảo tồn và phát triển văn hóa biển, đảo hài hòa với phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh biển, đảo. Thông điệp này nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau về cội nguồn, sự gắn bó máu thịt của con người Việt Nam với biển đảo; giáo dục truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Chương trình khai mạc “Liên hoan văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi-năm 2017" sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quảng Ngãi vào lúc 20 giờ ngày 1/9/2017./

Thanh Hiếu 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất