Thứ Bảy, 20/7/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Tư, 30/9/2020 15:47'(GMT+7)

Quỹ BHXH được quản lý như thế nào?

Định kỳ 3 năm, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán quỹ BHXH và báo cáo kết quả với Quốc hội. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc vụ và Chính phủ, quỹ BHXH còn được kiểm toán đột xuất. Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng định kỳ báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng quỹ với Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH... Những điều đó cho thấy quỹ BHXH luôn được quản lý chặt chẽ, minh bạch; cùng với sự bảo hộ của Nhà nước, khả năng an toàn của quỹ BHXH luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát.

TG 

Phản hồi

Các tin khác