TAG: Cà Mau

  • Giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 2013

    Giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 2013

    Công an các thành phố đô thị loại I và loại II trực thuộc tỉnh trên toàn quốc cần đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với việc đẩy mạnh công tác dân vận trong lực lượng công an nhân dân.

1

Liên kết website

Mới nhất