TAG: Nói một đằng

  • Từ đánh tráo khái niệm đến can thiệp thô bạo

    Từ đánh tráo khái niệm đến can thiệp thô bạo

    Với mục đích đen tối và những toan tính cá nhân nhiều năm qua, các thế lực thù địch cùng một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam, đã a dua tung hứng và sử dụng “tù nhân lương tâm” của “Ân xá quốc tế” (AI - Amnesty International) như một cơ sở để đưa ra đòi hỏi phi lý, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vậy số người được AI gắn nhãn hiệu “tù nhân lương tâm” là ai?

1

Liên kết website

Mới nhất