Thứ Sáu, 21/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 27/6/2019 11:1'(GMT+7)

Tăng cường bám sát thực tiễn, chủ động dự báo và nắm bắt kịp thời những vấn đề tư tưởng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QT

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QT

Ngày 27/6, tại Hà Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh, thành ủy đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh đồng bằng Bắc bộ (gọi tắt là Cụm).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Đồng Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo của 14 tỉnh, thành ủy trong Cụm.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết: “Đảng bộ tỉnh Hà Nam rất coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và thiết thực, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt việc định hướng, cung cấp thông tin; nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy...”

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu chào mừng hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu chào mừng hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cũng vui mừng thông báo cho các đại biểu về những số liệu ấn tượng tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Hà Nam. Theo đó dự kiến năm 2019 mức thu của Hà Nam đạt 8.700 tỷ đồng, hướng tới tự cân đối thu chi trong năm 2020.

BÁM SÁT THỰC TIỄN CUỘC SỐNG, CHỦ ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị,đồng chí Phạm Thu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng Hợp – Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: “6 tháng đầu năm 2019, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh, thành ủy thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp công tác tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương đồng bộ, bài bản có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ổn định kinh tế chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội phát biểu về dấu hiệu của "chủ nghĩa dân tuý' hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội phát biểu về dấu hiệu của "chủ nghĩa dân tuý' hiện nay.

Công tác tuyên giáo trên địa bàn đã chủ động, tích cực tham gia vào giải quyết những vấn đề “nóng” trong dư luận xã hội, phức tạp, trên địa bàn, nhất là tình trạng khiếu kiện đông người liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường; các vi phạm trong xây dựng, quản lý tài nguyên, khoáng sản… ở cả nông thôn và thành thị. Qua những việc làm hiệu quả này, vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trên địa bàn tiếp tục được nâng lên.

Là khu vực có nhiều thành phố lớn, nhiều tỉnh, thành có biển, nhiều khu vực công nghiệp, vì vậy công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc được các ban tuyên giáo trong Cụm hết sức quan tâm; nhiều địa phương tăng cường phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo hiệu quả.

Đồng chí Phạm Hồng Cẩm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh thông tin về việc hợp nhất các cơ quan báo chí của địa phương.

Đồng chí Phạm Hồng Cẩm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh thông tin về việc hợp nhất các cơ quan báo chí của địa phương.

Việc theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương được các ban tuyên giáo trong Cụm chủ động thực hiện bằng nhiều biện pháp như: qua phản ánh nhanh bằng điện thoại, báo cáo định kỳ về tình hình dư luận xã hội trên địa bàn, giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, điều tra định kỳ và đột xuất, các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại với Nhân dân, theo dõi đơn thư khiếu nại tố cáo, các phương tiện thông tin đại chúng, theo dõi mạng xã hội... Qua đó, kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách sát hợp thực tế, tránh phát sinh điểm “nóng”  tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn. Để đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác này, một số địa phương tham mưu cấp ủy xây dựng đề tài, đề án, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định cho biết việc việc quán triệt và học tập Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định cho biết việc việc quán triệt và học tập Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, báo cáo đề dẫn được trình bày cũng cho thấy vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trong công tác tuyên giáo của Cụm trong thời gian qua. Một là, việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa được quan tâm thường xuyên, nên chất lượng hiệu quả đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống còn chưa tốt. Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa chủ động, việc gắn kết nội dung học tập và làm theo với triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại một số địa phương, đơn vị chưa tốt, còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung và xây dựng kế hoạch triển khai; một số nơi vẫn còn tâm lý “trông chờ” vào hướng dẫn của cấp trên, chưa phát huy tính sáng tạo gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Thu Hoài - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền thông tin về việc xây dựng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thu Hoài - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền thông tin về việc xây dựng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng.

Hai là, hoạt động của một số cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương chưa tuân thủ tôn chỉ, mục đích; có hiện tượng một số quyết định về chính sách, pháp luật ở địa phương bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực bởi thông tin báo chí không chính xác. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc có nơi còn chậm; năng lực dự báo tình hình, những vấn đề mới nảy sinh và đề xuất biện pháp xử lý còn hạn chế. Việc đấu tranh, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” bước đầu có hiệu quả, nhưng còn lúng túng, sự liên kết, phối hợp giữa các địa phương chưa chặt chẽ; chưa có nhiều bài viết sắc bén trong đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. 

Ba là, công tác định hướng, quản lý hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, tôn giáo còn để phát inh một số vấn đề có tính thương mại hóa, chưa gắn kết giữa bảo tồn, tôn vinh, vận động với đấu tranh chống những biểu hiện lệch lạc. Công tác khoa giáo vẫn là lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc tiêu cực, gây bức xúc dư luận xã hội.

THẢO LUẬN THẲNG THẮN, ĐI VÀO TRỌNG TÂM VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác tuyên giáo thời gian qua trên địa bàn Thủ đô, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: ‘Trong thời gian qua, công tác tuyên giáo có một số thuận lợi vì nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác tuyên giáo được ban hành, tạo căn cứ cho những người làm công tác tuyên giáo làm tốt hơn công việc như Nghị quyết 35, quy chế phát ngôn, quy định về nêu gương… có những văn bản mang tính chỉ đạo, định hướng giúp cán bộ tuyên giáo đỡ “lúng túng” trong triển khai một số nhiệm vụ…

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh - Phó Vụ trưởng giải đáp và thông tin về việc thực hiện Nghị quyết 35.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh - Phó Vụ trưởng giải đáp và thông tin về việc thực hiện Nghị quyết 35.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng nhấn mạnh đến thực trạng là “chủ nghĩa dân tuý” đã diễn ra tại các diễn đàn, trên mạng xã hội cũng như trong các cuộc họp quan trọng của các bộ, ban, ngành và địa phương, dẫn đến làm “nhiễu loạn” xã hội, nhiễu loạn thông tin khi một số vụ việc chỉ mang tính chất dân sự, nhưng đã được các thế lực thù địch khai thác, chống phá diễn biến thành các vấn đề nóng bỏng, đối đầu giữa chính quyền và người dân.

Một vấn đề khác cũng được nêu ra tại hội nghị là thực tế các dự án đầu tư công ở các địa phương hiện rất khó triển khai, chậm tiến độ thi công dẫn đến hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội. Ví như dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông là dự án trung ương triển khai trên địa bàn Hà Nội, nhưng dư luận xã hội trên địa bàn lại cho rằng nguyên nhân thuộc trách nhiệm của Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận hội nghị.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận hội nghị.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Hồng Cẩm, Phó trưởng Ban tuyên giáo Quảng Ninh cho rằng: Hiện chúng ta đang ở trong thời đại công nghiệp cách mạng 4.0, chúng ta đang ở trong thế giới phẳng, mọi người ở đâu cũng có thể cập nhật được thông tin từ trong nước đến thế giới. Tuy nhiên việc lựa chọn thông tin như thế nào cho đúng, cho chuẩn với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung không phải là việc dễ dàng, đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng nói riêng phải biết “sàng lọc” nguồn thông tin tốt để bổ sung vào kho tri thức của mình, để truyền tải những thông tin đó đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức các tọa đàm nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng và vai trò của báo cáo viên. Đồng chí Phạm Hồng Cẩm cho rằng, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng: Hiện nay, mô hình tổ chức bộ máy công tác tuyên giáo tại các tỉnh là không giống nhau, dẫn đến tình trạng khó chỉ đạo, ảnh hưởng đến công tác tổ chức, vì thế đồng chí Nguyễn Đăng Túc đề nghị Ban Tuyên giáo cần phải có hướng dẫn cụ thể, sớm để thực hiện.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định lại nêu vấn đề quán triệt Nghị quyết 35, theo đó Nam Định đã tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt, giảng viên trường chính trị tỉnh và tới đây sẽ tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết 35 đến các huyện thị, xã phương để cán bộ nắm bắt và thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, Nam Định cũng có ý kiến về công tác tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các cấp, cần có sự thống nhất chung, không nên để mỗi địa phương lại vận dụng một kiểu khác nhau…

Giải đáp thắc mắc của một số địa phương về việc chuẩn bị hướng dẫn tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền cho biết: “Vụ đang dự thảo đề cương kỷ niệm và sẽ sớm trình lãnh đạo Ban ban hành để các địa phương năm bắt và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên các địa phương cũng nên linh hoạt trong cách thức tổ chức tuyên truyền ngày kỷ niệm, ví như Quảng Ninh tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 90 năm ngày thành lập Đảng cả trên các cơ quan truyền thông, mạng xã hội và thi viết. Như vậy sẽ tạo tính lan toả, tạo điểm nhấn trong công tác tuyên truyền”.

Về ý kiến tổ chức các hội nghị báo cáo viên, đồng chí Phạm Văn Hiến – Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo cho biết: “Xuất phát từ nhu cầu trao đổi thông tin của các địa phương, Trung tâm tiến hành tổ chức các hội nghị báo cáo viên từ mùng 5 – 10 hằng tháng nhằm cung cấp các thông tin thời sự. Bên cạnh đó, việc tiến hành các hội nghị trực tuyến thay vì hội nghị trực tiếp sẽ được tiến hành thường xuyên hơn, vì đảm bảo tính tiết kiệm chi ngân sách, vừa mở rộng được đối tượng người nghe”.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN 9 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Qua báo cáo sơ kết và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những kết quả mà ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Công tác tuyên giáo các cấp của các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là đã có sự gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh giữ gìn môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, hiện nay trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cũng cần phải nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, vì vậy, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong thời gian còn lại của năm 2019, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị: Thứ nhất, các địa phương trong Cụm tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Hội nghị Trung ương 10, đặc biệt là chủ động tham mưu tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng số một của ngành Tuyên giáo là đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng , theo đúng tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Tiếp tục sơ kết, tổng kết thiết thực, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của tỉnh ủy, thành ủy, gắn với thực hiện tốt Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”. 

Thứ hai, chuẩn bị chu đáo, bài bản, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa xã hội việc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy cần bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để chủ động tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính khách quan lịch sử, ý nghĩa chính trị của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người trong nửa thế kỷ qua. Hệ thống tuyên giáo các cấp phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong năm 2019, lấy đó làm cơ hội để tiếp tục cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, truyền bá, làm sâu sắc thêm những giá trị tư tưởng đi trước thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó, làm cho cả hệ thống chính trị vào cuộc để đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định con đường đi lên CNXH, hướng tới mục tiêu chiến lược vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm lập nước là: Việt Nam cơ bản trở thành quốc gia phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại, văn minh, có vị thế cao trong khu vực và quốc tế.

Thứ ba, tăng cường bám sát thực tiễn, chủ động dự báo và nắm bắt kịp thời những vấn đề tư tưởng chính trị, dư luận xã hội phức tạp có thể phát sinh (nhất là liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức, liên quan đến nhân sự đại hội Đảng nhiệm kỳ mới) để tham mưu cấp ủy biện pháp giải quyết và trực tiếp tham gia xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở, không để lây lan, kéo dài, gây mất ổn định trật tự an ninh trên địa bàn.

Thứ tư, cuối năm 2019 và 2020 là thời điểm Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm có nhiều nhiệm vụ liên quan đến chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp. Đây là thời điểm xuất hiện nhiều đơn thư và cũng là thời điểm các phần tử phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ, gây chia rẽ, mất đoàn kết. Mặt khác, các vấn đề về tôn giáo, như những hiện tượng “lệch chuẩn tâm linh”, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để có các hoạt động trục lợi gây bức xúc dư luận trên địa bàn vẫn là vấn đề phức tạp. Tình hình đó đòi hỏi công tác tuyên giáo cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm sớm kiện toàn ban chỉ đạo 35, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị quyết số 35.

Thứ năm, tiếp tục theo dõi, nắm bắt, phản ánh tình hình hoạt động liên quan đến tôn giáo, dân tộc, các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn. Thứ sáu, tổng hợp và báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Quyết định 04 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo cấp tỉnh.

Thứ bảy, các địa phương cần quán triệt ý nghĩa việc ra mắt mạng xã hội VCNET, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy phải chủ động, tích cực tham gia và vận động cán bộ, đảng viên trên địa bàn tham gia. Tích cực cung cấp thông tin để Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Tài liệu “Toàn cảnh Công tác tuyên giáo nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng”.

Thứ tám, ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm cần chú trọng chỉ đạo hệ thống tuyên giáo trên địa bàn nghiên cứu, học tập nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày1/8/2018, coi đó là nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Đồng thời có các hình thức sinh hoạt chính trị, chuyên môn thiết thực kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

Thứ chín, trên cơ sở thảo luận, thống nhất tại Hội nghị, cùng với việc lĩnh hội chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, từng địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đánh giá khách quan những kết quả nổi bật, hạn chế, yếu kém, nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của thành công cũng như hạn chế; dự báo tình hình, xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian còn lại của năm 2019./.

Tuấn Đạt

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất