Thứ Tư, 12/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 4/8/2023 20:0'(GMT+7)

Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc

TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc

 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng; GS. TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng; Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS. TS. Vũ Văn Phúc, TS. Nguyễn Tiến Hoàng, TS. Đỗ Thị Thanh Hà; đồng chí Phan Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên hiệp hội; các đồng chí Phó Chủ tịch Liên hiệp hội: PGS. TS. Phạm Quang Thao, PGS. TS. Phạm Ngọc Linh...

Tại cuộc làm việc, đồng chí PGS. TS. Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả hoạt động của Liên hiệp hội. Theo đó, qua 40 năm xây dựng và phát triển (1983 - 2023), Liên hiệp hội đã đạt được những kết quả nổi bật, có ý nghĩa quan trọng và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của Liên hiệp hội trong công tác tập hợp, vận động trí thức khoa học và công nghệ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo cáo cũng đề xuất phương hướng phối hợp hoạt động giữa Hội đồng và Liên hiệp hội...

Tóm tắt tình hình và kết quả hoạt động của Hội đồng, đồng chí PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng nêu rõ: Qua hơn 27 năm hình thành và phát triển (1996 – 2023), Hội đồng luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn, định hướng, quản lý hoạt động khoa học góp phần giúp các ban, cơ quan đảng Trung ương làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối, phối hợp, tập hợp đội ngũ trí thức các ban, cơ quan đảng Trung ương tham gia các hoạt động khoa học, như nghiên cứu các đề tài, đề án, hội thảo, tọa đàm khoa học...; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ cho các ban, cơ quan đảng Trung ương.

Trong khuôn khổ cuộc làm việc, các đại biểu đã phát biểu ý kiến trao đổi và đề xuất định hướng phát triển của hai cơ quan cũng như các nội dung hoạt động phối hợp giữa Hội đồng và Liên hiệp hội trong thời gian tới.

Các đại biểu dự cuộc làm việc chụp lưu niệm

Các đại biểu dự cuộc làm việc chụp lưu niệm

TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng và TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp hội đã đánh giá cao kết quả cuộc làm việc và nhất trí dự kiến sẽ tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan trong thực hiện một số hoạt động: (1) Cung cấp, chia sẻ thông tin trong nước và quốc tế, thông tin khoa học; phối hợp tổ chức các hoạt động điều tra, nghiên cứu đánh giá phục vụ cho việc sơ, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (2) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, diễn đàn khoa học của trí thức về những vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt những vấn đề, chương trình dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực, đa ngành, đa cấp cần có ý kiến tư vấn, phản biện của các nhà khoa học. (3) Giới thiệu các chuyên gia, các tổ chức khoa học tham gia vào các hoạt động của hai cơ quan. (4) Đề xuất, tổ chức tôn vinh các trí thức tiêu biểu, các nhà khoa học có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (5) Kiến nghị đề xuất với Đảng, Nhà nước sửa đổi, ban hành những chủ trương, chính sách liên quan đến đội ngũ trí thức, hoạt động khoa học và đối với Liên hiệp hội./.

Kim Thoa

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất