Thứ Bảy, 20/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 14/12/2022 13:53'(GMT+7)

Tập trung triển khai công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền.

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền.

Sáng 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 100 điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện trên cả nước với gần 6.000 đại biểu tham dự.

Trước khi diễn ra nội dung tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”.

KINH TẾ - XÃ HỘI TIẾP TỤC XU HƯỚNG PHỤC HỒI TÍCH CỰC, ĐẠT KẾT QUẢ KHÁ TOÀN DIỆN

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2022 của nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều ngành, lĩnh vực; cả năm dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu so với kế hoạch Quốc hội giao. Thể hiện qua những kết quả chủ yếu:

Một là, kịp thời ban hành, tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, bám sát quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhờ đó, dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ chuyển nặng, tử vong rất thấp so với các nước, tạo điều kiện để hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển KTXH.

Hai là, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 8%, vượt mục tiêu đề ra 6-6,5%. CPI bình quân cả năm ước tăng 3,2-3,3%, đạt mục tiêu đề ra là dưới 4%.

Ba là, chương trình phục hồi và phát triển KTXH và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được tích cực triển khai. Tính đến hết tháng 11, toàn bộ 52/52 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc.

Bốn là, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đặc biệt chú trọng. Đã chủ động, tích cực xây dựng, trình Quốc hội thông qua nhiều luật, đề nghị xây dựng luật, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương (Hà Nội).

Năm là, nhiều dự án đầu tư quan trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đã được triển khai quyết liệt; tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Sáu là, nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển KTXH. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị quan trọng về: tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Chương trình phục hồi và phát triển KTXH; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phát triển nhiều thị trường quan trọng như vốn, lao động, bất động sản… Quyết liệt chỉ đạo, tổ chức tháo gỡ, tạo điều kiện xử lý dứt điểm đối với các vấn đề tồn đọng, kéo dài.

Bảy là, thúc đẩy phát triển liên kết vùng, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch. Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù của một số địa phương; tổng kết, xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển các vùng kinh tế và dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Tám là, làm tốt công tác chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Nhận thức về vai trò của văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển. Nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân tiếp tục được ban hành và triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả...

Chín là, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số.

Đồng chí Đỗ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề.

Mười là, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Mười một là, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước; đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Mười hai là, công tác đối ngoại được thực hiện linh hoạt, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh thực tiễn, xử lý cân bằng, hài hòa quan hệ với các nước lớn trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn; bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển, nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh đất nước. Thông tin, truyền thông có nhiều đổi mới; đấu tranh ngăn chặn, phản bác kịp thời thông tin giả, xấu, độc...

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN NĂM 2022

Nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhìn chung, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Nhiều cấp ủy đảng, ban tuyên giáo các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền miệng và các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nhiều đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở và đông đảo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tích cực, chủ động tiến hành công tác tuyên truyền miệng, góp phần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Ban Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp tích cực, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương kịp thời tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 khóa XIII đến đông đảo cán bộ đảng viên; tham mưu với Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho ngành, địa phương mình. Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến thông báo quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương cho những đơn vị không có Ủy viên Trung ương.

Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát các sự kiện thời sự chính trị quan trọng của đất nước, khu vực và quốc tế, từ đó tổ chức các hội nghị báo cáo viên để kịp thời cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đồng chí Dương Văn Lễ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tham luận.

Đẩy mạnh việc đổi mới hình thức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng.

Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu Lãnh đạo Ban mời báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực; xây dựng các nội thời dung thông tin chuyên đề và hình thức tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương phù hợp, chất lượng.

Đối với các Hội nghị trực tuyến, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên, nghiêm túc tổ chức việc tiếp sóng đến các điểm cầu của tỉnh. Nhiều tỉnh, thành thường xuyên mở điểm cầu đến cấp huyện, cấp xã với số lượng điểm cầu lớn, số đại biểu tham dự đông. Nhiều Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã phối hợp các ban, sở, ngành, địa phương tổ chức hội nghị báo cáo viên luân phiên; chất lượng hội nghị có chuyển biến rõ rệt.

Ứng dụng “Thông tin tuyên giáo” trên điện thoại di động, với số lượng 500 tài khoản được cấp quyền khai thác tài liệu thông tin nội bộ đã thật sự phát huy hiệu quả rõ rệt; trở thành kênh cung cấp thông tin quan trọng cho đội ngũ báo cáo viên. Từ tháng 10/2022, Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên được đưa vào vận hành chính thức. Liên thông với App Thông tin tuyên giáo, Trang thông tin khắc phục được những hạn chế, bất cập của App, giúp bạn đọc sử dụng thuận tiện, nhanh chóng hơn, nhất là trong việc khai thác, lưu trữ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng.

Ban Tuyên giáo các cấp duy trì việc cung cấp thông tin tình hình thời sự, các tài liệu thông tin đã số hóa cho báo cáo viên, tuyên truyền viên (đề cương trình bày, file ghi âm, file trình chiếu...).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tham luận.

Tổ chức thành công Hội thi Chung khảo toàn quốc Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Qua hội thi giúp Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố xây dựng được kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp mình.

Tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Việc tổng kết được tiến hành nghiêm túc từ cấp cơ sở, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch. Nhiều tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết do đồng chí Thường trực cấp ủy chủ trì; có các hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời góp phần động viên, khích lệ những tập thể, các nhân có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên thời gian qua.

Tham mưu cho các cấp ủy đảng xây dựng, bổ sung, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở.

Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chế độ, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên. Một số ban tuyên giáo cấp tỉnh duy trì kinh phí hỗ trợ tiền đi lại, ăn, nghỉ đối với đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện đi dự Hội nghị Báo cáo viên; linh hoạt vận dụng nguồn kinh phí để chi trả thù lao báo cáo viên; trang bị phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Một số địa phương có nghị quyết về việc chi trả thù lao cho đội ngũ báo cáo viên khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng.

Năm 2022, đa số Ban Tuyên giáo các cấp đã tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng; cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở. Về tổng thể, việc tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng đã gắn sát hơn với thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu tham luận.

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

Phát biểu tổng kết Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022; làm rõ hơn những hạn chế, bất cập cần khắc phục; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung phương hương, nhiệm vụ thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao tính tích cực, chủ động trong công tác tham mưu về công tác tuyên truyền miệng.

Thời gian tới, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Trung tâm) khẩn trương xây dựng Dự thảo mới về công tác tuyên truyền miệng trình Ban Bí thư, trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về công tác tuyên truyền miệng đã được Lãnh đạo ban Tuyên giáo Trung ương cho ý kiến.

Trên cơ sở bám sát tình hình hình thực tế, Trung tâm tham mưu tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương hài hoà, hợp lý bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, trong đó tổ chức một số hội nghị luân phiên tại các bộ, ngành, địa phương để đội ngũ báo cáo viên có điều kiện nghiên cứu thực tế, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng.

Trung tâm vận hành ổn định, thông suốt App Thông tin tuyên giáo và Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên; phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam mở rộng đối tượng được cấp tài khoản khai thác thông tin nội bộ trên ứng dụng theo lộ trình đã đề ra.

Hai là, tập trung triển khai công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở, khắc phục tình trạng “nghẽn” thông tin định hướng từ cấp ủy cơ sở đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đề nghị Ban Tuyên giáo, báo cáo viên các cấp và nhất là đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở tập trung triển khai một số nội dung: 1) Ban Tuyên giáo các cấp nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy tiếp tục cụ thể hoá Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương) để triển khai thực hiện ở ngành, địa phương mình; hoàn thiện việc xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; ban hành quy chế hoạt động; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng và cập nhật kiến thức cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; đặc biệt là vận dụng ban hành quy định mức chi trả thù lao cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng địa phương, đơn vị. 2) Đội ngũ báo cáo viên các cấp, nhất là tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở đẩy mạnh việc khai thác thông tin bám sát định hướng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của cấp ủy, tích cực triển khai hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền miệng và tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cấp cơ sở.

Phó trưởng ban Phan Xuân Thủy và Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Đỗ Phương Thảo trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ba là, tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, và tham dự hội nghị quốc tế quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Tập trung tuyên truyền nhấn mạnh nhiệm vụ bao trùm và thường xuyên của hoạt động đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các yếu tố quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế đất nước.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV.

Năm là, tuyên truyền việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.

Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền đậm nét về những thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh.

Tuyên truyền nhấn mạnh về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là người bị mất việc làm.

Sáu là, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng, như: Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12); Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023); Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963 - 2/1/2023)...

Trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Phan Xuân Thủy đã trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 14 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022./.

Tin, ảnh: Thế Hoàng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất