Thứ Năm, 13/6/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Bảy, 19/1/2019 8:39'(GMT+7)

Tây Ninh: Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong năm 2019

Đồng chí Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sáng ngày 18/01/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X. Đồng chí Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 nêu rõ: ngành Tuyên giáo đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ trên các lĩnh vực của công tác tư tưởng; kịp thời triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII, chuyên đề năm 2018, 2019 bằng hình thức trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin.

 

10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh  đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, đảm bảo về quốc phòng-an ninh.

Thông qua nhiều kênh, nhiều cách làm như tổ chức hội nghị giao ban, hội nghị thông tin thời sự, ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền…, ban tuyên giáo các cấp đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân, các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp cung cấp nhiều thông tin, tài liệu, định hướng tuyên truyền về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tình hình an ninh trật tự, các vụ việc bức xúc, nổi cộm,v.v.. được dư luận xã hội ở địa phương qaun tâm.

Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện 2 loại sổ: Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên và Sổ đăng ký cam kết của chi bộ để theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện của đảng viên. Qua hai năm triển khai đã đi vào nền nếp, giúp cấp uỷ và đảng viên có nhiều thuận lợi trong việc đăng ký, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng đúng thực chất và hiệu quả.

Đặc biệt, ngành Tuyên giáo Tây Ninh đã thực hiện tốt vai trò thường trực Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại và Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh; đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền và đấu tranh phản bác trên mạng xã hội, diệt các trang Facebook cá nhân có hành vi bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước… được Ban Chỉ đạo 94 Trung ương đánh giá cao.

Ngành Tuyên giáo đã trực tiếp tham gia cùng với các cấp chính quyền làm tốt công tác tư tưởng, vận động nhân dân, đặc biệt là khi xảy ra vấn đề nóng, góp phần ổn định tình hình, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong khi ở nhiều tỉnh, thành xung quanh xảy ra hàng loạt các vụ tụ tập đông người, thậm chí biểu tình, bạo động để lại hậu quả rất lớn thì ở Tây Ninh, tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị vẫn được giữ vững, không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Đồng chí Nguyễn Minh Triều - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong hoạt động năm 2018
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tân đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của ngành Tuyên giáo và đề nghị ngành tiếp tục chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động trong năm 2019. Theo đó, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với tổ chức kiểm tra, sơ, tổng kết kết quả thực hiện; trong đó trong đó chú trọng việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và triển khai học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hấp dẫn của công tác tư tưởng trong tình hình mới. 

Hai là, tiếp tục thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư; xây dựng, rà soát, bổ sung các quy định, quy chế phối hợp giữa cơ quan tuyên giáo các cấp với với uỷ ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội đối với các dự án, đề án lớn, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong xã hội.

Ba là, tăng cường nắm tình hình, nâng cao năng lực dự báo tình hình, định hướng dư luận, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý rkịp thời các vấn đề nóng, nhạy cảm mới phát sinh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền; phòng và đấu tranh có hiệu quả để phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, kích động, chống phá trên Internet và các trang mạng xã hội.

Bốn là, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao bản lĩnh chính tr, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH... cho cán bộ đảng viên; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị; tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019.

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Nguyễn Quang Thắng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất