Thứ Sáu, 21/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 8/1/2024 19:20'(GMT+7)

Tham gia tích cực, có hiệu quả công tác nghiên cứu tổng kết 40 năm Đổi mới, chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 8/1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo, trong năm 2024, toàn hệ thống Học viện cần tổ chức tốt kỷ niệm 75 năm xây dựng và phát triển Học viện cũng như hoàn thiện xây dựng chương trình cho 5 lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Đại hội XIV; tham gia tích cực, có hiệu quả công tác nghiên cứu tổng kết 40 năm Đổi mới, chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng.

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng cho biết, năm 2024 là năm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 75 năm xây dựng và phát triển. Trong năm nay, Học viện tiếp tục triển khai các nhiệm vụ với phương châm: “dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - nêu gương - chất lượng - hiệu quả” đổi mới toàn diện, chú trọng cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật gắn với kiểm tra, giám sát, vượt qua các khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác.

Hướng đến 75 năm Truyền thống, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị chức năng Học viện cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tổ chức kỷ niệm, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, hạng mục, các công trình đúng tiến độ, kế hoạch; nỗ lực hiện đại hóa cơ sở vật chất.

Hệ thống Học viện trực thuộc và Viện chuyên ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của tình hình mới; tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành ở Trung ương tổng kết và bổ sung các quy định hiện hành trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nguồn cán bộ khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức quản lý thật tốt 5 lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Đại hội XIV.

Nhấn mạnh công tác tổng kết 40 năm Đổi mới và chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tất cả các chương trình, đề tài của Học viện phải được chắt lọc kết quả nghiên cứu; chuẩn bị tốt báo cáo giữa kỳ, đưa ra được những kết quả nghiên cứu có giá trị đóng góp vào quá trình tổng kết thực tiễn, lý luận. Bên cạnh đó, các nhà khoa học của Học viện tiếp tục tổ chức nghiên cứu, xây dựng các báo cáo kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và tổ chức tư vấn, góp ý các văn bản theo yêu cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương.

Học viện tổ chức tốt Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024; triển khai hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW để đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy định số 11-QĐ/TW, trong đó tập trung sửa đổi Hướng dẫn số 381-HD/HVCTQG ngày 6/9/2021 về quy trình công nhận trường chính trị chuẩn và cụ thể hóa một số nội dung của Quy định số 11-QĐ/TW; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các trường thực hiện nghiêm chương trình, giáo trình, các quy chế, quy định do Học viện ban hành....

Đề cập tới các chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện ngày 6/1/2024, GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu lãnh đạo, đơn vị chức năng Học viện phân công cụ thể từng bộ phận chuẩn bị hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của Chính phủ trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của Học viện tại buổi làm việc.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong năm qua, lần đầu tiên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã được Ban Bí thư phân công chủ trì tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao đặt tại Học viện.

Học viện tiếp tục triển khai hiệu quả công tác biên soạn, cập nhật nội dung chương trình, giáo trình đào tạo bồi dưỡng; thực hiện Đề án: “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026”; triển khai thực hiện được 3 chương trình chuyển tiếp năm 2022; triển khai mới 2 chương trình đào tạo lý luận chính trị, 19 chương trình đào tạo thạc sĩ, 10 chương trình bồi dưỡng chức danh.

Học viện cũng tập trung thực hiện nhiều chương trình khoa học lớn, từ đó xây dựng những đề xuất, kiến nghị, các luận cứ khoa học phục vụ trực tiếp và có hiệu quả vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Học viện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 với hơn 301.000 tác phẩm dự thi với đa dạng thể loại, loại hình dự thi.../.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất